2009-04-01 13:10:42

Patru ani de la moartea Slujitorului lui Dumnezeu Ioan Paul al II-lea: solemnă Liturghie celebrată de Benedict al XVI-lea în bazilica Sfântul Petru, joi 2 aprilie; interviu privind stadiul cauzei de beatificare.


RV 01 apr 2009. Joi, 2 aprilie, la ora 18.00, Benedict al XVI-lea va celebra Sfânta Liturghie în bazilica Sfântul Petru la patru ani de la moartea slujitorului lui Dumnezeu Ioan Paul al II-lea. Acest moment important pentru întreaga Biserică reînnoieşte în inimile credincioşilor dorinţa de a-l venera cât mai curând pe regretatul Pontif cu numele de "sfânt". Despre stadiul cauzei de beatificare a lui Ioan Paul al II-lea, redacţia centrală l-a contactat pe arhiepiscopul Angelo Amato, prefectul Congregaţiei pentru Cauzele Sfinţilor:
• "E nevoie de o precizare. Cauza marelui slujitor al lui Dumnezeu a primit un mare avânt când la 9 mai 2005 Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea a acordat o dispensă de la cei cinci ani prevăzuţi de obicei pentru deschiderea acesteia. Acest fapt a pus cauza de beatificare pe un traseu preferenţial, care o va face să înainteze cu mai mare rapiditate întru cât va ieşi din ordinea numerică a cauzelor – peste o mie, în acest moment – care urmează a fi judecate".

Suntem aşadar aproape de momentul când va fi ridicat la cinstea altarelor?
• "Fiind vorba de cauza de beatificare a unui Papă atât de cunoscut şi iubit, ritmul rapid ne obligă la o mare acurateţe cât priveşte metoda şi conţinutul, respectând procedurile prevăzute. Rapiditate nu înseamnă grabă sau superficialitate, ci dimpotrivă, mai mare atenţie şi profesionalism".

Prin urmare, Excelenţă, la ce nivel se află acum cauza de beatificare?
• "După cum ştiţi, procesul la nivel diecezan s-a încheiat cu bine în lunai mai 2007, după care aşa numita 'Positio' a fost încredinţată Congregaţiei pentru Cauzele Sfinţilor la sfârşitul lunii noiembrie 2008, pentru o primă examinare de către teologii consultanţi. Odată depăşit acest examen – şi nu putem face previziuni precise – cauza va fi judecată de Sesiunea Cardinalilor şi Episcopilor, apoi se va ajunge la decizia Sfântului Părinte pentru decretul prin care Ioan Paul al II-lea va fi declarat "venerabil". Şi minunea care i se atribuie va fi supusă unei proceduri atente, care prevede următoarele etape: opinia a doi medici experţi, apoi examinarea colegială din partea unei Comisii medicale, examinarea de către un grup de teologi şi, în fine, reuniunea comisiei de Cardinali şi Episcopi. Rezultatul va fi comunicat succesiv Sfântului Părinte care va lua decizia finală. Când se termină această procedură, care chiar pentru respectul datorat lui Ioan Paul al II-lea trebuie să fie efectuată cu cea mai mare atenţie, se poate vorbi de perspectiva unei eventuale date a beatificării".

Excelenţă, se vede un mare interes nu numai din Polonia dar şi din întreaga Biserică pentru Ioan Paul al II-lea. Ce ne puteţi spune în această privinţă?
• "Interesul nu numai al nobilei naţiuni poloneze dar şi al întregii Biserici pentru înaintarea cauzei de beatificare este împărtăşit şi de Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea şi de Congregaţia noastră. Din acest motiv procedăm cu o solicitudine adecvată. Ioan Paul al II-lea, prin existenţa şi magisteriul său de Pontif Suprem continuă să ilumineze Biserica în toată măreţia sa, dar mai ales, continuă să inspire în toţi credincioşii, cu precădere în cei tineri, dorinţa de sfinţenie şi de apostolat. Aşteptarea momentului în care va fi beatificat este aşadar un timp potrivit de a îndemna toţi credincioşii să se întoarcă la Vestea cea bună a lui Isus, un timp de fervoare spirituală, de rugăciune şi de apostolat misionar. Renumitul său motto marian – Totus Tuus – să trezească în inimile noastre dorinţa de a-l urma pe Cristos, călăuziţi de mâna maternă a Mariei, Maica Bisericii şi Maica tuturor sfinţilor".

Aici, serviciul audio: RealAudioMP3All the contents on this site are copyrighted ©.