2009-03-16 14:37:47

Benedictus XVI: s tal till Argentinas biskopar under deras Ad Limina besök


(16.03.09)
"Biskopsdömet skall tjäna enheten och gemenskapen i Kristi mystiska kropp. Biskopen, som är den synliga principen och grundvalen för enheten i Hans kyrka, bör främja och värna både trons integritet och den gemensamma disciplinen i Kyrkan, samtidigt som man lär de troende att älska alla sina bröder." Det sade Benedictus XVI till Argentinas biskopar under deras Ad Limina besök i Rom på lördagen.

Påven gav sedan sin personliga hälsning till samtliga präster, ordensmän och kvinnor och hela lekfolket i biskoparnas respektive stift och uttryckte sin uppskattning för deras evangelisationsarbete, som utförs med stort engagemang och generositet. Påven uppskattade också biskoparnas arbete med att bibehålla och förstärka enheten inom deras biskopskonferens och inom deras stift. Påven försäkrade dem sedan om hans stöd, hans dagliga förböner och hans andliga närhet. Den Helige Fadern uppmanade dem därefter att vara ytterst försiktiga i förmedlandet av trosläran, att göra det i en anda av välgörenhet och med ett beteende som är värdig deras prästerliga status.

Påven tillade att "präster måste ta större initiativ för att främja prästkallelser. Det är också nödvändigt att intensifiera prästutbildningen i alla dess dimensioner: det mänskliga, andliga, intellektuella, emotionella och pastorala. Samt att utarbeta mera effektiva och krävande omdömesregler för kandidater till ordenslivet”. Påven underströk även betydelsen av äktenskapet och familjen och med hänsyn till den kristna kallelsen uppmanade han biskoparna att förkunna ett intensivt böneliv och en doktrinär och andlig bildning fylld med tro och glädje.
All the contents on this site are copyrighted ©.