2009-03-13 17:30:53

Đức Thánh Cha tiếp kiến Bộ Phụng Tự


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 khuyến khích Bộ Phụng Tự và kỷ luật bí tích trong ý hướng tăng cường việc giáo dục cho toàn thể Dân Chúa về việc Chầu Mình Thánh Chúa.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 13-3-2009, dành cho các tham dự viên khóa họp toàn thể kéo dài 4 ngày của Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích về chủ đề ”Việc Chầu Mình Thánh Chúa”. Trong số các HY và GM thành viên tham dự khóa họp, đặc biệt cũng có ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, TGM giáo phận Thành Phố Hồ Chí Minh.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, ĐTC tố giác một số xu hướng sai trái làm ô nhiễm sự canh tân phụng vụ sau Công đồng Chung Vatican 2, khiến người ta hiểu một cách hẹp hòi về mầu nhiệm Thánh Thể. Ngài đề cao ý nghĩa và tầm quan trọng của việc Chầu Mình Thánh Chúa, cũng như ý hướng của Bộ Phụng Tự làm nổi bật các phương tiện phụng vụ và mục vụ để Giáo Hội ngày nay có thể cổ võ và thăng tiến niềm tin nơi sự hiện diện thực của Chúa Giêsu trong Thánh Thể, và đảm bảo chiều kích thờ lạy trong việc cử hành Thánh Lễ. ĐTC nói: ”Tôi đặc biệt đánh giá cao sự kiện khóa họp toàn thể này để ý đến cả việc huấn luyện toàn thể Dân Chúa trong đức tin, đặc biệt quan tâm đến các chủng sinh, để tạo điều kiện dễ dàng cho sự tăng trưởng trong tinh thần thờ lạy chân thực đối với Thánh Thể.”

Cũng trong bài huấn dụ, sau khi giải thích nguyên ngữ Hy Lạp (proskýnesis) và la tinh (ad-oratio) của từ Thờ Lạy Thánh Thể. Từ Hy Lạp chỉ một cử chỉ phục tùng, nhìn nhận Thiên Chúa như mẫu mực đích thực của chúng ta, và chúng ta chấp nhận theo qui luật của Ngài. Trái lại, từ La tinh (ad-oratio) bao hàm một sự tiếp xúc thể lý, một nụ hôm, sự ôm ấp, hàm chứa trong ý tưởng tình yêu. Khía cạnh tùng phục dự kiến một quan hệ kết hiệp, vì Đấng mà chúng ta tùng phục là Tình Thương. Thực vậy trong Thánh Thể việc thờ lạy phải trở thành sự kết hiệp: kết hiệp với Chúa hằng sống và với Nhiệm Thể của Ngài.” ĐTC nhắc đến điều ngài đã nói với các bạn trẻ thế giới tại Ngày Quốc Tế giới trẻ ở Koeln bên Đức hồi tháng 8 năm 2005 rằng:

”Trong Thánh Thể chúng ta sống 'sự biến đổi cơ bản từ bạo lực thành tình yêu, từ sự chết thành sự sống; Thánh Thể mang theo những biến đổi khác nữa. Bánh và Rượu trở thành Mình Máu Thánh Chúa. Nhưng về điểm này, sự biến đổi không được dừng lại, trái lại từ đây phải bắt đầu trọn vẹn, vì Mình và Máu Thánh Chúa Kitô được ban cho chúng ta để đến lượt chính chúng ta cũng được biến đổi”. (SD 13-3-2009)

G. Trần Đức Anh OP
All the contents on this site are copyrighted ©.