2009-02-27 15:43:58

Никарагуа: Великопостно послание на епископите


Дълбоката вътрешна промяна, към която насърчават Великите пости, трябва да бъде повод и за една външна промяна на социалните структури: това подчертават епископите от Никарагуа в своето традиционно послание в началото на това литургично време. Цитирайки енцикликата Sollicitudo Rei Socialis на Папа Йоан Павел ІІ от 1987 г. йерарсите припомнят, че осъзнаването на нашите грехове и покаянието трябва да засягат и колективните ситуации. „Личните грехове като егоизъм, амбиции и насилие са в корена на социалните грехове”, заявяват епископите обяснявайки, че грешките на социално ниво „са резултат на много индивидуални грехове”. „В Никарагуа – отбелязват епископите – сме главните действащи лица и жертвите на много социални грехове като институционната корупция, манипулирането на волята, корупцията, колективният егоизъм, липсата на справедливост, наркотрафика и употребата на наркотици, аборта, рушенето на околната среда, увеличаването на мизерията”. „Всичко това ни подтиква в началото на Великите пости както към личната промяна, така и към социалната, твърдят епископите. От нас зависи насърчаването на размисъла за личната и национална действителност, за да може всеки да открие собственото сърце и това на другия, за да бъде преодолян всякакъв неприязън и антагонизъм”.
All the contents on this site are copyrighted ©.