2009-02-27 17:06:04

Кардинал Бараган: човешкото дойстойнство и християнските ценности са основата на всяка култура


Всяка една култура би била абсурдна, ако не се базира върху достойнството на човешката личност. Това бе сърцевината на лекцията държана от кардинал Ксавиер Лоцано Бараган, председател на Папския съвет за медицинските работници, при откриването днес на Конгреса на долната камара на италианския парламент на тема „Рядко срещани заболявания и инвалидност: не се срещаме често, но сме много”. Събитието е организирано от Асоциацията Джузепе Досети за закрила и развитие на човешките права по повод Втория Европейски ден на човешките права. Кардинал Бараган в своята лекция припомни на присъстващите, че християнските корени на Европа, многократно подчертавани от Бенедикт ХVІ, са ценностите върху които Стария континент бе изграден и без които не би могъл да бъде разбран. Но съвременния начин на мислене, с явно подчертан релативизъм, отрича съществуването на ценностната система, защото полага своите основи върху един етически и философски неопозитивизъм, който отрича ценностите, отбеляза кард. Бараган. В изказването си кардинала цитира съвремените философски теории, за които доброто се определя от свободната човешка воля и според които само съзнателните и рационални индивиди са човешки личности в пълния смисъл на думата. Пред тази обезпокоителна ситуация, израз на етическия релативизъм, преди всичко когато се отнася за здравословното състояние на човека „необходимо е да се утвърди стойността на човешката личност, която – подчерта кардинала – трябва да бъде оценена за това което е, а не за това което има или може да прави”All the contents on this site are copyrighted ©.