2009-02-25 14:33:07

Швейцария: новаторски икуменически проекти прилагат на практика Икуменическата харта


Работната общност на християнските църкви в Швейцария (CTEC) за първи път връчи титлата “Oecumenica” на два проекта, които са пример на продължителен и успешен икуменизъм. „Икуменическа кампания хляб за ближния/Великопостна дейност/Да бъдем партньори” и „Пътуване на икуменическия кръст от Цюрих” са проектите, който обединявайки различни християнски вероизповедания, успяха да направят видим икуменизма и сътрудничедството между християните. Те са конкретен пример на директивите от Иуменическата Харта. Кампанията хляб за ближния е на социално ниво в полза на бедните: всяка година благотворители посвещават 250 хиляди часа в помощ на нуждаещите се, и преди всичко страните в които живеят. Пътуването на икуменическия кръст на Цюрих е икуменическо служение което тази година ще отпразнува своята 15 годишнена. Тя се провежда по най-представителните за социалния живот на града места и в нея всяка година взимат участие около 1000 представители от различни вероизповедания, нации и политически групировки. Работната общност на Християнските църкви в Швейцария, асоциация основана през 1971 година съставена от 10 Църкви, обяви отричието „Oecumenica” миналата година, за да насърчи новаторските икуменически проекти на отделните личности, енории, общности и църковни организации от различните християнски вероизповедания. СТЕС е асоцииран члена на Икуменческия Съвет на Църквите в Женева и сътрудничи с работните общности на християнските Църкви в Европа. На 23 януари 2005 година всички Църкви членки на СТЕС подписаха Икуменическата Харта, която излага принципите върху които всяка Църква трябва да се прикрепя за да живее икуменически. Признанието “Oecumenica” ще бъде връчено идната пролет.
All the contents on this site are copyrighted ©.