2009-02-25 17:57:37

Пост


В своето послание за началото на Великопостния период, Бенедикт ХVІ насърчи да се размишлява върху четиридесетдневния пост на Христос в пустинята. „Истинския пост – подчерта – е да се следва Волята божия”:

Постът към който ни приканва Църквата през този силен период на годината, не се поражда от физическа или естетическа нужда, а извира от човешката нужда от вътрешно причистване, което да го очисти от замърсяването на греха и злото, да го възпита на здравословни отричания които освобождават вярващия от робството на собственото аз, да го направи по-внимателен и благоразположен към вслушването на Бог и служба към ближния.

Постът, подтикнат от любовта към Бог, е избора „доброволно да се отречем от нещо в помощ на другите”:

Който вижда Бог () вижда с други очи ближния. Открива неговите нужди. Затова Великопостния период, като период на вслушване на Истината, е същевременно благоприятно време, за да се обърнем към любовта (…) Наложително е да се обърнем към любовта!.

Исус бе изкушаван в пустинята: по този начин, който иска наистина да следва Господа трябва да се подготви за изкушенията. „Постът – отбелязва Папата – е в голяма помощ, за да се избегне греха”. Ето какво означава навлизането във Великопостния период:
 
Означава да се започне едно време на засилена духовна борба, която ни изправя пред злините съществуващи в света, във всеки един от нас и около нас. Означава да гледаме злото в очите и да се борим против неговите последствия, преди всичко против неговите причини, до последната причина, която е сатаната.

Папата приканя да се изправим пред злото „с по-голямо усърдие в молитвата”, припомняйки си, че „постът е сърцето на молитвата”:

Без молитвата, човешкото аз се затваря в себе си, и съвестта, която трябва да бъде ехото на Божия глас, рискува да се превърне в огледало на собственото аз. По този начин вътрешния диалог се превръща в монолог, отваряйки вратите за хиляди самооправдания.

По този начин съществува риска „аз” да се превърне в „бог”. Именно затова „с постът – пише Папата в своето послание – вярващия възнамерява смирено да се покори на Бог, уповавайки се на Неговата доброта и милосърдие”:

Обръщането се изразява да се приеме доброволно и с любов факта, че сме зависими във всичко от Бог, Нашия истински Създател, зависими от Неговата любов. Но това не е зависимост, а свобода. Да се обърнем в този смисъл означава не да се следва личния успех който е преходен а по-скоро да се изостави всяка човешка сигурност, следвайки със семплота и доверие Господа, за да може Исус да се превърне за всеки един от нас, всичко във всичко, както обичаше да казва блажената Тереза от Калкута.
All the contents on this site are copyrighted ©.