2009-02-23 15:39:27

Бенедикт ХVІ на празника Престол на Свети Петър: Римският епископ е призван да служи на целия Божи народ


Христос притежава властта не само да лекува болните, но и да прощава греховете: това подчерта Бенедикт ХVІ по време на неделната молитва Ангел Господен, размишлявайки върху откъса за парализирания човек предложен от неделното Евангелие. На този ден Католическата църква отбелязва празника Престол на Свети Петър и затгова Папата още веднъж отбеляза значението на Примата на Петър, като поиска от верните да се молят за „отговорното задължение” на Свети петровия приемник.

Бенедикт ХVІ напомни, че празника Престол на Свети Петър, „е символ на авторитета на Римския епископ, призван да служи на целия Божи народ”. Веднага след мъченическата смърт на апостолите Петър и Павел – продължи Папата - този примат е примата на римската Църква, отговорна за цялата католическа общност. Тази роля е потвърдена още през ІІ век от Свети Игнатии Антиохииски и Свети Ириней от Лион.

Тази единствена по рода си и специфична служба на епископа на Рим бе подчертана и от Втория Ватикански Събор, припомни Папата. В съборната догматична Конституция за Църквата Lumen Gentium се чете, че църковното общение включва законното присъствие на всички църкви, които притежават собствени традиции и които не накърняват примата на свети Петровия престол. Този примат е начело на универсалното общение на любовта, закриля легитимното разнообразие, но в същото време бди това което е присъщо на отделните църкви, да не навреди на единството, а да му служи”.

Бенедикт ХVІ прикани присъстващите да го подкрепят с молитвите си:

Този празник ми дава повод, да поискам от вас да ме придружавате с вашите молитви, за да мога вярно да изпълнявам отговорното задължение, което Божественото провидение ви повери, като приемник на апостол Петър”.

Преди обичайните поздрави на различни езици към присъстващите поклонници Папата отправи молитва към Дева Мария за предстоящия Великопостен период:

Нека Дева Мария ни помогне достойно да навлезем във Великопостния период, който започва идната сряда наречена Пепеляна. Нека Мария отвори нашето сърце за смирено приемане на Словото Божие”.

При поздравите Папата насърчи френско говорещите поклонници да се посветят на Исус, който "помага на сърцето да обича и прощава и който ни освобождава от нашите парализи и съмнения”. Бенедикт ХVІ подкани английско говорещите поклонници да не се страхуват да искат Божията прошка, преди всичко, чрез тайнството Помирение, за да могат да изпитат безграничното Божие милосърдие.
All the contents on this site are copyrighted ©.