2009-02-16 10:43:27

Бенедикт ХVІ на молитвата Ангел Господен: християните да преоткрият стойността на Тайнството Изповед


В Тайнството покаяние Христос ни очиства със своето неизмеримо милосърдие: Това предложи Папа Бенедикт ХVІ за размишление на верните събрали се на площад Свети Петър по време на неделната молитва Ангел Господен. Светият Отец коментира откъса от Евангелието на Марко, което описва чудотворното изцеление на един прокажен. Насърчи ги също често пъти да се приближават до Тайнството Изповед, което, каза, днес трябва да бъде преоткрито в неговия смисъл и значение.

Според един древен еврейски закон, обясни Папата, „проказата е била считана не само за една болест, но и за една тежка форма на порок за култа”, което е водело до отдалечаването на прокажения от общността до евентуалното му очистване:

„Затова проказата е представлявала един вид религиозна и гражданска смърт, а нейното изцеление като един вид възкресение. В проказата е възможно да се види символа на греха, който е истинския порок на сърцето, в състояние да ни отдалечи от Бог. Не е физическата болест на проказата, както са предвиждали древните норми, която ни отдалечава от Него, а грехът, духовното и морално зло”.

„Греховете които вършим – продължи – ни отдалечават от Бог и ако не бъдат изповядани смирено с доверие в божието милосърдие, водят до смъртта на душата”. От тук чудото с изцелението на прокажения:

„Това чудо придобива една силна символична стойност. Исус както бе пророкувал Исайа, е Божият Слуга, който ‘пое върху себе си нашите страдания, пое нашите болки’ (Ис 53,4). В своето страдание щеше да стане като един прокажен, омърсен от нашите грехове, разделен от Бог: всичко това прави от любов, с цел да ни издейства помиренинето, прошката и спасението”.

Светият Отец подчерта също, че в Тайнството Покаяние, Христос разпънат и възкръснал, чрез своите служители, „ни пречиства със своето неизмеримо милосърдие, връща ни към единението с небесния Отец и с братята, дарява ни своята любов, своята радост и своя мир”.

„Скъпи братя и сестри, да призовем Дева Мария, която Бог предпази от всяко петно на греха, за да ни помага да избягваме греха и често да се приближаваме до Тайнството Изповед, Тайнството на Прошката, което днес трябва да бъде преоткрито още по-задълбочено в неговия смисъл и значение за нашия християнски живот”.

„Евангелието от днешната неделя – каза по-нататък обръщайки се към полските поклонници – ни показва Исус, който изцелявайки прокажения, се навежда над човешките мизерия, болести и страдания”. Това Той направи, отбеляза Папата „с любов, дискретно и безвъзмездно”. Срещайки човешката мизерия, насърчи Папата, „нека подражаваме на Исус, оказвайки на ближния една конкретна помощ, носейки му една дума на утеха и един жест на помирение”.

All the contents on this site are copyrighted ©.