2009-02-14 14:36:49

Писмо на Патриарх Кирил до Папата: пожелания за „плодоносно развитие” на отношенията между Католическата и Руската православна църква


Новия Патриарх на Москва и цяла Русия изпрати писмо на Бенедикт ХVІ в отговор на посланието, което Светия Отец изпрати по повод неговото избиране. В писмото си Кирил благодари „сърдечно” за „топлите поздравителни думи” отправени му от Светия Отец и пожелава „плодоносно развитие” на отношенията между католическата и православната Църква. Патриархът подчертава, че е приел тази нова отговорност „подчинявайки се на Божията воля”. „Единият от приоритетите” в неговия патриархат, уточнява Патриарх Кирил, „е воден от съществената необходимост да се укрепят и утвърдят ценностите на Христовото Евангелие в съвременното общество”. Патриарх Кирил изразява своята убеденост в нуждата да се продължи „диалога и сътрудничеството на всички тези, които се наричат християни”. Следвайки пътя на своя предшественик Алексей ІІ, Кирил уверява Светия Отец, че „руската православна Църква ще остане неизменно открита за сътрудничеството с всички тези, които се провъзгласяват за последователи на Господа Исуса Христа и съхранят традиционния поглед към съдържанието на евангелското послание, което християните трябва да отправят към съвременния свят. Между сътрудниците в тази насока – пише Патриарха – Римската Католическа църква заема особено място, така както особеното място в общите християнски усилия заема Бенедикт ХVІ. Московския патриарх завършва писмото си с пожелание към Светия Отец за „мир, здраве и подкрепа Божия в неговия потификат”.All the contents on this site are copyrighted ©.