2009-02-14 15:51:42

Папата прие на аудиенция нигерийските епископи: известяването на Евангелието и диалога с исляма помагат за мира сред етническите групи


Респект към формите на литургията и свидетелстване на Евангелието във всички сектори на обществото, за да се противопоставят християнските ценности на корупцията и на моралния упадък. Тези са някои от указанията, които Бенедикт ХVІ даде на нигерийските епископи, приети днес на аудиенция за тяхната визита ад Лимина. Папата оцени високо усилията на йерарсите в диалога с исляма и ги призова да отделят внимание на християнския смисъл на брака.

Нигерийската Църква е в растеж в една страна със 150 милиона жители, много от които свързани с традиционни религии, но „изобилните свещеническите и монашески звания са един ясен знак за действието на Духа сред вас” – отбеляза Светият Отец. Но една растяща Църква е една Църква, която има нужда от внимателни грижи във всеки сектор. И именно върху пасторалната дейност Папата насочи вниманието. „Деликатен възел в страна с 250 различни етнически групи, отбеляза, е разпространението на Евангелието в тази широка география от родове и принадлежности. Бенедикт ХVІ посочи, че на тази тема ще се говори на предстоящия Синод на епископите за Африка. Свещениците и семинаристите по-точно, трябва да „растат в мъдрост и всеотдайност, позволявайки на посланието на Евангелието да пречиства и да преодолява всяко възможно ограничение за местните хоризонти”:

„I express my appreciation…
Изказвам похвала към онези, които са приели пасторална мисия извън границите на собствената езикова или регионална група и благодаря на свещениците и на хората, които там са ги приели и ги подкрепят. Вашата готовност да отидете при другите е един красноречив знак (...) че в Църквата няма място за никакъв вид разделения. Катекумените и новопокръстените трябва да бъдат поучавани да приемат тази истина, според техния ангажимент към Христос и към живота на християнската любов”.

Преди това, обръщайки се към църковните йерарси, Папата бе поискал да отделят внимание към пасторалната дейност и формирането. „Поучавайте в изкуството на молитвата, насърчавайки участието в литургията и тайнствата” бяха думите на Папата като се спря и на грижата за литургията:

“I commend you in your efforts…
Надявам се на вашите усилия за поддържане на коректното равновесие между моментите на размишление и външните жестове на участие и радост в Господа. За тази цел е необходимо да се отделя внимание на литургичното формиране на свещениците и да се избягват прекаленостите, които са му чужди”.

Друг приоритет във формирането, посочен на нигерийските епископи бе семейството. Бенедикт ХVІ призова за обновено „насърчение” чрез курсове за годеници и специфичен катехизис за стойността на човешкия живот и на брака. По-нататък благодари на Църквата в страната за оказаната „важна служба на нацията”, изграждайки с „търпение и постоянство” „силни връзки на респект, приятелство и конкретно сътрудничество с лицата от другите вероизповедания”, особено с мюсюлманите.

Накрая, Папата настоя принципите на Евангелието „коректно разбирани и прилагани в гражданската и политическата действителност”, да се превеждат в една „гаранция” за всички граждани „на един живот на свобода, в респект на тяхното достойнство като личности „, но също и в „защита от злоупотреби и идеологически манипулации, базиращи се върху закона на по-силния”:

“With confidence in the Lord…
С доверие в Господа, продължавайте да упражнявате вашата епископска власт в борбата против корупцията и несправедливите практики и против всички причини и форми на дискриминация и престъпност, особено против деградиращото отношение към жените и недостойната практика на отвличанията. Насърчавайки католическата социална доктрина, давайте вашия принос за вашата страна и допринасяйте за утвърждаването на един национален ред, базиран върху солидарността и културата на човешките права”.
 All the contents on this site are copyrighted ©.