2009-02-12 16:39:44

Франция: католическите епископи публикуваха „пътеводител” по биоетика


Католическата църква във Франция взе позиция в дебата по промяната на закона за биоетиката, чрез публикуването на книга със заглавието Bioéthique, propos puor un dialoguе, пускането на интернет форум (www.bioethique.catholique.fr) и издаването на DVD със заглавие La vie en question. La bioéthique au reagard de l’Evangelie. Намерението на тази инициатива – чете с в комюникето на френската Епископска Конференция – „е преди всичко възможността да се диалогира и сподели” позицията на Църквата „със всички тези които взимат присърце човешкото бъдеще и неговото щастие, в момент когато тези два фактора представляват силен интерес от страна напредналите биомедицински науки”. В книгата йерарсите наблягат внимание преди всичко на някой аспекти, като: „условията за едни истински диалог”, „уязвимата човешка личност, крайъгълния камък в етиката” и „значението на последователността между правото и основните ценности”. Припомняйки, че биоетиката е един нов социален въпрос, който касае всеки един от нас и бъдещето на нашето общество, работната група подчертава, че „общите статути са един добър повод, ако позволяват автентичния диалог”. Текста на книгата е редактиран, взимайки на предвид научните прогреси и докладите изпратени на Парламента и Правителството на страната. Книгата е разделена на седем глави, всяка една от която разглежда седемте аргумента, които според доклада на Министерския Съвет от 16 юли 2008 година, ще бъдат преразгледани в новия проектозакон предвиден за първото тримесечие на 2010 година. Темите в книгата са разделени по следния начин: научното изследване върху ембрионите; извличането и трансплантацията на органи, тъкани и клетки; начина на изразяване на консенсус в протоколите на научните изследвания; принципа на неразполагане с човешкото тяло; медицинското съдействие във прокреацията и въпроса с анонимността на донорството и износването на бременността за трети лица; развитието на селективната медицина; разпространяването на пренаталната диагноза и преимплантационната диагноза. Интернет форума от своя страна ще предлага ежеседмично статии на експерти върху седемте аргумента на дебатите, както и по задълбочено разглеждане на актуални въпроси на биоетиката. Това ще даде възможност за отваряне на онлайн дебати на въпроси и отговори. В сайта ще бъдат изложени текстове на Католическата църква и ще бъдат обявени инициативи на тема биоетика, предложени от диоцезите и църковните движения във Франция.
All the contents on this site are copyrighted ©.