2009-02-12 14:00:05

Бенедикт ХVІ към американските евреи: отказът от антисемитизма е безвъзвратен. Подготвям посещението в Израел


Да се забрави или омаловажи ужасното престъпление на Холокоста е неприемливо и недопустимо: това заяви Папа Бенедикт ХVІ в словото си пред Конференцията на председателите на главните еврейски организации в САЩ, които прие тази сутрин на аудиенция във Ватикана. Папата ясно и категорично заяви окончателния отказ на Църквата от всяка форма на антисемитизъм и потвърди подготовката за апостолическата си визита в Израел. Поздравително слово към Папата от еврейска страна отправи равина Артур Шнейер, посрещнал лично Бенедикт ХVІ в East Park Synagogue при посещението му в Ню Йорк през април миналата година.

The Church is profoundly and irrevocably committed to reject all anti Semitism…
„Църквата е дълбоко и безвъзвратно убедена в отхвърлянето на всяка форма на антисемитизъм и в продължаване на изграждането на добри и трайни отношения между католици и евреи”, заяви Папата. Голяма част от словото му бе посветено на трагедията на Холокоста, като нарече омразата срещу хората, жени и деца „престъпление срещу Бог и човечеството”:

This should be clear to everyone…
„Това трябва да бъде ясно за всеки– заяви Бенедикт ХVІ – особено за ония, които следват традицията на Светите Писания, според които всеки човек е създаден по Божи образ и подобие. „Всяко отричане или омаловажаване на това престъпление е недопустимо и същевременно неприемливо”:

This terrible chapter in our hostory must never be forgotten…
„Този ужасен епизод от нашата история никога не трябва да се забравя”, допълни Папата и трябва да бъде „предупреждение за бъдещето” и за полагане усилия за помирение. „Трябва да го припомняме и правим всичко възможно, според възможностите ни, за да не се повтори никога тази човешка трагедия, чрез изграждането на дълготрайни мостове на приятелство”. Папата увери, че ще се моли „спомена от това ужасно престъпление да укрепи убедеността за лекуване на раните, дълго тегнали в отношенията между християни и евреи”. Бенедикт ХVІ припомни своето посещение в Синагогата в Ню Йорк през 2008 и в Синагогата в Кьолн през 2005, и особено вълнуващата визита в концентрационния лагер Аушвиц:

As I walked through the entrance tot ha place of horror…
„Когато прекрачих прага на това ужасно място се замислих за безбройните затворници”, в Аушвиц и други концентрационни лагери. Чеда на Авраам, „съсипани и с уронено достойнство”, нямащи помощ, освен от тяхната вяра в Бог и техните отци, вяра която ние Християните споделяме с вас, наши братя и сестри”. Цялото човечество „чувства дълбокия срам от жестоката бруталност извършена към вашия народ”, подчерта Папата и заяви, че се подготвя за своята предстояща визита в Израел:

A land which is holy for Christians as well as Jews…
„Една свещена, както за християните така и за евреите земя – изтъкна Бенедикт ХVІ - тъй като в нея се намират корените на нашата вяра”. Още от зората на християнството, „нашата идентичност и всеки аспект от нашия живот са тясно свързани” с религията на нашите отци на вярата. Двехилядната история на отношенията между Църквата и Ебраизма, констатира Папата, „е преминала през различни етапи, някои от които имат болезнен спомен”. „Сега, когато можем да се срещнем в помирителен дух, не трябва да позволим трудностите от миналото да попречат за укрепване на нашето приятелство”. Бенедикт ХVІ припомни и съборната декларация Nostra Aetate, която е „крайъгълен камък по пътя на помирението” и която ясно определя подхода в отношението между евреи и християни. Освен това, Бенедикт ХVІ припомни и визитата на своя предшественик Йоан Павел ІІ в Ерусалим и направи свои неговите думи: „Боже на нашите отци, молейки за прошка, ние се задължаваме да положим усилия за истинско братство с народа на завета”.All the contents on this site are copyrighted ©.