2009-02-10 17:42:11

Полша: дебати върху проекто-закон за биоетиката


Светлина на разума и пламък в сърцето, за да се потвърди смисъла на човешкия живот и на достойнството на личността. Това е очакването изразено в писмо на Съвета за семейството при Полската епископска конференция във връзка с превода на инструкцията Dignitatis personae. Една нота адресирана до политиците, за да бъдат приети закони зачитащи личността. Както предава агенция Сир, партията Гражданска Платформа трябва да изготви до средата на м.февруари проекто закон за биоетиката, за да бъде след това ратифицирана конвенцията за биоетиката на Европейския съвет. Проекто-законът предлага достъпа за оплождане ин витро само на семейни двойки, позволява създаването и имплантирането на не повече от два ембриона, забранява тяхното разрушаване, предвиждайки в някои случаи възможността за осиновяване и ограничава криоконсервацията само в крайни случаи. Освен това въвежда забраната на търговията или дарението на ембриони, забраната на търговия с герминални клетки, забранява безплатното поставяне на разположение на овоцити или сперматозоиди, както и осеменяването със сперматозоиди от външен дарител. Законът забранява както клонацията, така и използването на ембриони с научна или терапевтична цел, както и създаването на химери и други хибридни организми. В закона са определени случаите на терапевтична настървеност, от които са изключени терапии за поддържане на живота чрез вкарването на течности и хранителни вещества и са уточнени обстоятелствата за написването на биологично завещание. Опозиционната партия Закон и Справедливост е представила друг проекто-закон, който забранява създаването на ембриони, но толерира оплождането ин витро докато не бъде употребен целият съществуващ биологичен материал. Накрая, от м.септември полският парламент очаква да обсъди проекто-закон, предложен от групи от левицата, който предвижда изплащане от страна на националната санитарна система на разходите направени от двойката за оплождане ин витро. Броят на замразените до днес ембриони в Полша се изчислява от 20 до 55 хиляди. За кардинал Станислав Дживиш, архиепископ на Краков, е необходимо да се подчертае, че „оплождането ин витро не е само въпрос на науката и на католическия морал, а засяга самото достойнство на личността”. „Главният критерий за оценка – допълва кардиналът – не е религията, а респектът към достойнството на личността, признаването на неговите фундаментални права, а сред тези правото на живот и на неговото препредаване по начин съответстващ на достойнството на човека”.
All the contents on this site are copyrighted ©.