2009-02-05 16:44:06

Конференция на държавния ватикански секретар кардинал Бертоне в Мадрид за "Човешките права в учението на Бенедикт ХVІ"


„Човешките права се зараждат в контекста на европейската западна култура с неоспоримия печат на християнството. Това не е случайност, тъй като те се раждат върху базата от ебраизма, че човешкото същество е Божи образ”. Това заяви държавният ватикански секретар, кардинал Тарчизио Бертоне, в Мадрид, където изнесе конференция на тема „Човешките права в учението на Бенедикт ХVІ” по повод 60 –та годишнина от „Всеобщата декларация за човешки права”. Кардинал Бертоне се намира на тридневно официално посещение в Мадрид по покана на испанските епископи. Вчера той се срещна с испанския крал Хуан Карлос и премиера Запатеро, както и с председателя на Народната партия и лидер на опозицията Мариано Рахой. Конференцията се проведе в седалището на Испанската епископска конференция. „Днес, 60 години след Декларацията, сме свидетели на радикално преопределяне на индивидуалните човешки права, които под атаките на релативистични концепции се трансформират във все по-слаби права, по-малко универсални и по-малко ненарушими”, подчерта държавния ватикански секретар. Той посочи казаното от Папа Бенедикт ХVІ, че човешките права, сред които на първо място живота, са вписани в човешката натура и принадлежат на всички човешки същества от зачатието до естествената смърт. Те не зависят нито от решенията на променящо се мнозинство, нито от култури или от здравословното състояние на човека. Зачитането на човешките права – допълни кардинала – е основата върху която се изгражда свободата, мира и справедливостта в света. Там където Държавата не съумява да гарантира тези права за своето население, е необходимо тази отговорност да бъде поета от международната общност”. Кардинал Бертоне припомни правата на семейството, основна клетка в обществото, правата на жената, която все още е дискриминирана по религиозни, културни или социални мотиви, както и правото на родителите свободно да избират възпитанието но собствените им деца. Цитирайки Бенедикт ХVІ, кардиналът заяви, че „религиозното обучение в обществените училища е в синхрон с принципа на секуларната държава, като факултативна форма, и не подменя принадлежността към Държавата с истината на вярата”. Той изтъкна негативната тенденция на някои светски концепции, които не признават общественото измерение на религията и желаят да я поставят в частната сфера.All the contents on this site are copyrighted ©.