2009-02-22 12:27:32

Paavin oppitunti vapaudesta.


Benedictus XVI vieraili Rooman paavillisessa seminaarissa, missä hän palasi entiseen rooliinsa ja muuttui professoriksi. Oppitunti koski vapautta. Lähtökohdaksi hän otti otteen Paavalin galatalaisille kirjoitetusta kirjeestä(gal.5,13-16). "Te olette näet kutsuttu vapauteen; veljet älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa." "Te olette kutsuttu vapauteen",lausui paavi seminaarilaisille."Vapaus on ihmiskunnan suuri unelma varsinkin modernilla aikakaudella. Mutta vapaus ei tarkoita elää oman absoluuttisen minän mukaan. Jos en ole kenestäkään riipppuvainen, voin elää miten haluan. Mutta nimenomaan tämä minän omavaltaisuus on liha, eli ihmisen halventaminen, mikä ei merkitse vapautta, vaan vapauden epäonnistumista. Miten sitten voimme olla vapaita",kysyy paavi ja antaa siihen vastauksen,mikä löytyy Paavalin kirjeestä. "Paavali uskaltaa käyttää vahvaa paradoksia, rakkauden kautta palvelette, meistä tulee vapaita, jos meistä tulee toinen toistemme palvelijoita.Näin Paavali tarkastaa koko vapauden ongelmaa ihmisen totuuden valossa. . Totuus on,että ennen kaikkea olemme Jumalan luomia ja elämme suhteessa Luojaan. Hyväksyessämme tämän pääsemme totuuteen, muutoin lankeamme valheeseen, mikä lopulta tuhoaa meidät. Inhimillinen vapaus merkitsee pysyä Jumalan rakkaudessa,mikä vaatii olla yhdessä.Ainoastaan jaettu vapaus on inhimillistä vapautta."
Lopuksi paavi palasi vielä Paavalin kehotukseen galatalaisille:palvelkaa toisianne rakkaudessa."Myös tänään meidän on tutkittava omaatuntoamme, meidän ei tule kuvitella olevamme muita ylempänä, vaan meidän on pysyteltävä Kristuksen nöyryydessä.Näin meille todella avautuu totuuden ja vapauden tie."All the contents on this site are copyrighted ©.