2009-02-12 10:37:32

"Kolme hyvettä kavuta taivaaseen".


Paavin keskiviikkoisen katekeesin aiheena oli erakkomunkki Johannes Climacus, joka eli kuudennen ja seitsemännen vuosisadan vaihteessa. Hän vietti 40 vuotta Siinain vuoristossa,missä syntyi hänen tunnetuin hengellistä elämää koskeva teoksensa, Portaat Paratiisiin.Johannes kuvaa munkin matkaa maailman hylkäämisestä täydelliseen rakkauteen,mikä tapahtuu kolmenkymmenen rappusen kautta. Paavi selitti,että nämä portaat voidaan jakaa kolmeen osaan:Ensimmäinen on maailmasta luopuminen, jotta voisi palata evankelisen lapsuuden vaiheeseen.Irrottautuminen ihmisistä ja tavaroista johtaa lähempään yhteyteen Jumalaan. Toinen vaihe muodostuu hengellisestä taistelusta intohimoja vastaan.Kolmas ja viimeinen vaihe on kristillinen täydellisyys.Toisin sanoen viimeisen rapun perustana on kolme hyvettä, usko, toivo ja rakkaus. Jumala on lahjoittanut ne kasteen kautta kaikille.Benedictus XVI kehotti kaikkia kiipeämään näitä uskon, toivon ja rakkauden portaita, tällä tavoin saavutamme todellisen elämän.All the contents on this site are copyrighted ©.