2009-01-31 15:03:29

Папата: нови трудови отношения и солидарност за преодоляване икономическата криза


За да се излезе от настоящата икономическа криза е необходим „нов синтез” между пазара, капитала и труда, без да бъде забравена солидарността и достойнството на работещите. Това е „възможността”, която се разкрива в настоящата световна икономическа криза, предложена от Папата на днешната аудиенция за ръководителите на една от най-големите синдикални организации в Италия, Cisl, която отбелязва своята 60 годишнина. Аудиенцията се проведе в Клеменитнската зала, а в словото си Папата се позова на социалното учение на Католическата Църква, което повече от един век предлага средствата за социален „прочит” на действителността: енцикликите на Лъв ХІІІ „Rerum novarum”, “Laborem exercens” и “Centesimus annus” на Йоан Павел ІІ.

„За преодоляване настоящата икономическа и социална криза е необходим свободен и отговорен избор от страна на всички – подчерта Папата. Нужно е преодоляване на отделните интереси и всички заедно да посрещнат трудностите в социалната и най-вече в трудовата област. Настоящите трудности подтикват към една по-ефективна концентрация на многобройните и различни компоненти в обществото”. 
Настоящия момент на световна икономическа криза „изисква сътрудничество, но също така и нова култура на солидарност:
„Пожелавам от настоящата световна криза, да се породи общото желание за една нова култура на солидарност и отговорно участие, които са задължително условие за изграждането на бъдещето на нашата планета”. 
Папата се спря на важната и стратегическа роля на синдикатите, която е призната и в социалните енциклики на Църквата:
Светът има нужда от хора, които безусловно да се посветят на трудовата кауза, зачитайки човешкото достойнство и общото благо. Църквата оценява важната роля на синдикатите и е съпричастна днес, както вчера, готова за помощ за по-доброто изпълнение на тяхната задача към обществото”.All the contents on this site are copyrighted ©.