2009-01-30 18:06:34

Tarptautinė maldos diena už taiką Šventojoje Žemėje


Šeštadienį, sausio 31 dieną, daugiau kaip 400 pasaulio miestų katalikų bendruomenės dalyvaus tarptautinėje maldų už Šventosios Žemės taiką dienoje. Nenutrūkstančių maldų renginyje dalyvaus pavieniai tikintieji ir organizacijos, grupės, taip pat vienuoliai ordinai ir bažnytiniai sąjūdžiai visuose pasaulio žemynuose. Visą parą truksiančioje maldų, adoracijų ir mišių iniciatyvoje dalyvaus taip pat Šventosios Žemės krikščionys. Maldų centrai tam tikru paros metu eilės tvarka bus visi iniciatyvoje dalyvaujantys pasaulio miestai, nuo Romos ir Niujorko iki mažiau žinomų vietovių Mozambiko ir Peru vyskupijose.

Maldų taikai užtarti diena bus pradėta Šv. Mišiomis Jeruzalėje Šv. Kristaus kapo bazilikoje 5.30 val. Mišios bus aukojamos ir vienintelėje katalikiškoje Gazos ruože Šv. Šeimos parapijoje 13 val.

Mišios už Šventosios Žemės taiką bus aukojamos taip pat Vatikane. Vyriausias Bažnyčios Bibliotekininkas ir Archyvistas, salezietis kardinolas Raffaele Farina, šeštadienio rytą aukos Mišias Apaštalų sosto saleziečių bendruomenei, tarnaujančiai Vatikano spaustuvėje.

Šv. Žemės kustodas t. Pierbattista Pizzaballa „Tarptautinės maldos dienos Šventosios Žemės taikai užtarti“ dalyviams skirtame laiške be kita priminė taikos kainą.

Jeruzalėje gruodžio 31-sios rytą ant Kalvarijos kalno bus aukojamos Mišios maldos vienybėje su daugeliu kitų pasaulio miestų idant kiltų balsas liudijantis, jog užtariame Šventosios Žemės taiką. Visi savo miestų bažnyčiose ar namuose karštai teišsako Dievui visos žmonijos vardu savo gilų gyvybišką taikos troškimą.

Tačiau taika kainuoja. Ji reikalauja atsivertimo, įgalinančio atleisti, kad ir mums būtų atleista. Taika reikalauja nuoširdumo ir supratimo, teisingumo ir gailestingumo. Taika reikalauja broliško žemės gėrybių paskirstymo, bendro dalyvavimo žmonijos laimėjimuose, kilnaus rūpesčio silpniausiųjų atžvilgiu, nuolatinio ir konkretaus įsipareigojimo žadinant viltį ir dialogą. Taika reikalauja vieni kitų pripažinimo kaip žmonių, gyvenančių ir sugyvenančių vieni su kitais. Taika reikalauja gyventi kiekvienas ir visi kartu gerbiant asmeninius kiekvieno poreikius, kurie yra vienodi ir neatskiriami kiekvieno asmens poreikiai.

Melstis už taiką reiškia atsiverti ir priimti Dievo taikos malonę, skirtą Viešpaties pamiltiems žmonėms. Tada mūsų malda taps šauksmu, kylančiu į Dievą, o Dievas, kuris mato savo tautos vargą ir girdi jos šauksmą, Dievas, kuris pažįsta mūsų kančias, nužengs dar kartą mūsų išvaduoti, - pažymėjo laiške Šv. Žemės kustodas.

Šeštadienį minėsimos Tarptautinės maldų už taiką dienos sumanytojai yra Italijoje veikiančios katalikiškos organizacijos „Eucharistinis susirinkimas“, „Nuolatinio adoravimo koplyčios“, „Jaunimas už gyvybę“ ir „Papaboys asociacija“. (sk)
All the contents on this site are copyrighted ©.