2009-01-24 13:11:18

Watykan: zdjęcie ekskomuniki z biskupów lefebrystów


Benedykt XVI zdjął ekskomunikę z czterech tradycjonalistycznych biskupów Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Biskupi Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson oraz Alfonso de Galarreta popadli w tę karę kościelną obowiązującą mocą samego prawa w wyniku przyjęcia w 1988 r. sakry bez zgody Stolicy Apostolskiej. Konsekratorem był abp Marcel Lefebvre, założyciel wspólnoty tradycjonalistów nieuznających reform Soboru Watykańskiego II.

Jak przypomniano w watykańskim komunikacie prasowym, kierujący obecnie Bractwem św. Piusa X bp Fellay zwracał się dwukrotnie do Papieża o zdjęcie ekskomuniki. Benedykt XVI przyjął go na audiencji w 2005 r. i zapewnił go wówczas o woli stopniowego zmierzania w tym kierunku. 15 grudnia 2008 r. bp Fellay skierował w imieniu wszystkich czterech hierarchów list do Benedykta XVI. Potwierdził w nim ich wolę pozostania katolikami w służbie Kościoła rzymskokatolickiego. „Przyjmujemy jego nauczanie w duchu synowskim. Mocno wierzymy w prymat Piotra i jego uprawnienia, dlatego boli nas obecna sytuacja” – napisał bp Fellay. Przychylając się do tej prośby, Papież okazał ojcowskie miłosierdzie i dekretem Kongregacji ds. Biskupów z 21 stycznia 2009 r. zdjął ekskomunikę ciążącą na wspomnianych biskupach. Watykański komunikat z 24 stycznia wyjaśnia, że Benedykt XVI kierował się przy tym nadzieją na jak najszybsze doprowadzenie do całkowitego pojednania i pełnej komunii.

jp, tc/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.