2009-01-23 15:40:06

Послание на Папата за 43 Световен ден на социалните комуникации


„Нови технологии, нови отношения. Насърчаване културата на респекта, диалога и приятелството” е заглавието на папското послание за 43 Световен ден на социалните комуникации, който Църквата отбелязва на 24 май. Заглавието съдържа бинома "технологии – отношения", в който Папата анализира преимуществата и недостатъците на web комуникацията.

„Новите технологии – пише Папата – детерминират големите промени в моделите на комуникация и човешките отношения”. Тези промени се забелязват „особено от младежите”, които „се чувстват добре в дигиталния свят, който за възрастните изглежда чужд”. За Папата, новите технологии имат „изключителен потенциал” и са „ истински дар за човечеството”, но при условие, че „ ползата от тях бъде в служба на всички хора и общности, особено най-нуждаещите се и уязвимите”. Бенедикт ХVІ се обръща към „работещите в медийната продукция и разпространение” да станат проводници на една „нова култура на комуникация”, включваща „респекта, диалога и приятелството”. „Ако новите технологии трябва да служат на отделните хора и обществото – пише Папата – трябва да избягват думи и образи уронващи човешкото достойнство, да не подтикват към омраза и нетолерантност, да не обезценяват красотата и интимността на човешката сексуалност и не използват слабите и беззащитните”.

Бенедикт ХVІ благодари и високо оценява ония дигитални мрежи, които „насърчават човешката солидарност, мира и справедливостта, човешките права”, особено в ония райони по света, където достъпа до Интернет е ощетен от една „технологическа бездна”, която трябва да бъде запълнена. „Бъдещето на човечеството ще загуби значително – допълва Папата – ако новите средства за комуникация, позволяващи бързото споделянето на знание и информация, не са достъпни за ония, които са изолирани икономически и социално”.

Специална глава в посланието е посветена на живеещите в „реално време” в мрежата, срещите и приятелството в „новата дигитална арена”. Положителната страна на това „желание за контакт” и „инстинкт за комуникация” Папата обяснява с „човешката наклонност за контакт с другия”. Това „желание за комуникация и приятелство е вкоренено в човешката натура”, като „отражение на нашето участие в комуникативната и обединяваща Божия любов, насочена към цялото човечество в едно човешко семейство”. В тази светлина, ползата от киберпространството е голяма: „много семейства могат да бъдат в контакт, дори да са разделени от големи пространства, студенти и изследователи ще имат лесен и незабавен достъп до документи, източници и научни открития, както и да работят в екип от различни места”.

Но Бенедикт ХVІ посочва и опасностите на web комуникацията: „Не трябва да бъдем заблуждавани от търсещите обикновена консумация в неогрничения пазар на възможности, където изборът, сам по себе си, става благо, новината се контрабандира като красота, а субективния опит измества истината”. С подобна яснота Папата предупреждава най-вече младите хора „да не банализират приятелството”, което през последните години се радва на „обновление в дигиталните мрежи на общуване”.”Би било тъжно – се чете в папското послание – ако нашето желание да поддържаме и развиваме он -лайн приятелство се превърне в ущърб за семейството, за близките и за ония, които се срещат действително всеки ден, на работното място, училището и през свободното време. Когато желанието за виртуална връзка се превърне във фикс идея, човек се изолира и прекъсва реалната социална връзка. В последствие, това нарушава почивката, тишината и размисъла, необходими за едно здраво човешко развитие”.

Накрая Папата специално се обръща към католическите младежи да „влязат в синхрон с новите средства за комуникация” и бъдат евангелизатори в мрежата, превърнала се в един „дигитален континент”, и свидетелстват своята християнска вяра. Както в първите векове на Църквата, когато Христовите Апостоли и ученици са разнасяли Благата вест в гръко-романския свят. „За да бъде плодоносна евангелизацията – пише Папата – както тогава тя е изисквала разбиране на културата и нравите на езическите народи, за да докосне техните умове и сърца, така и сега, Христовата вест изисква задълбочено познание на новите технологии, за да бъдат подходящо използвани”.
 All the contents on this site are copyrighted ©.