2009-01-21 17:59:51

Ekumeniniai mišparai Šv. Pauliaus bazilikoje


„Kartu su kitais melstis už krikščionių vienybę yra kiekvieno krikščionio, siekiančio vykdyti Jėzaus paliepimą „kad visi būtų viena“, pareiga“. Šiais žodžiais prie apaštalo Pauliaus bazilikos už Romos mūro veikiančios benediktinų abatijos abatas Edmundas Paueris paragino Romos vyskupijos tikinčiuosius ir šiomis dienomis Šventajame mieste besilankančius piligrimus dalyvauti minėtoje bazilikoje „Maldų už krikščionių vienybę savaitės“ proga rengiamose įvairiose maldos iniciatyvose. Abatija kas metus šioje bazilikoje organizuoja iškilmingas pamaldas krikščionių vienybės intencija, kurioms vadovauti yra kviečiami Romoje gyvuojančių skirtingų krikščioniškų konfesijų vadovai.

Malda krikščionių vienybės intencija yra itin svarbi pasauliui, kurį slegia pernelyg skaitlingi pasidalijimai, kurių netrūkta nei krikščionių bendruomenėje. Kaip krikščionys, sakė abatas Edmundas Paueris, turėtume nenuilstamai melsti Dievo suteikti šią malonę, kuri savo ruožtu virsta liudijimu. Turime visomis žmogiškomis pastangomis siekti krikščionių vienybės, tačiau nepamirškime, kad to turime nepaliaujamai prašyti Dievo. Benediktinų maldos specifika yra iš esmės liturginė ir neatskiriama nuo Dievo Žodžio. Todėl karštai kviečiame visus kasdien kartu prie apaštalo kapo šv. Pauliaus už Romos mūro bazilikoje melstis su abatijos vienuoliais už krikščionių vienybę.

Abatas Paueris pristatė svarbiausius šv. Pauliaus už Romos mūro bazilikoje rengiamus maldos susitikimus. Trečiadienį ir šeštadienį 17.30 val., o kitomis dienomis 18 val., abatijos vienuoliai vadovauja ekumeniniams Mišparams. Šeštadienį ir sekmadienį pamaldos bus ypatingai iškilmingos. Pirmiesiems apaštalo Pauliaus atsivertimo iškilmės Mišparams, šeštadienį, vadovaus Šv. Pauliaus už Romos mūro benediktinų abatijos abatas Edmundas Paueris. Sekmadienio rytą, 10.30 val. iškilmės Mišias celebruos Šv. Pauliaus už Romos mūro bazilikos arkikunigas kardinolas Andrėjas Korderas Lancas di Montecemolas, o Antriesiems apaštalo Pauliaus atsivertimo iškilmės Mišparams, sekmadienį, 17.30 val. vadovaus pat popiežius Benediktas XVI. (sk)
All the contents on this site are copyrighted ©.