2009-01-21 16:30:14

Бенедикт ХVІ на генералната аудиенция: всички християни да свидетелстват единението в един все по-разделен свят


В „един все повече разделен свят” е нужно „общото” свидетелстване на християните, които трябва да продължат да вървят "с постоянство" по пътя на пълното единение. Този е един от пасажите в катехизиса на Папа Бенедикт ХVІ по време на днешната генерална аудиенция, състояла се в аулата Павел VІ във Ватикана и посветена на Седмицата на молитви за единение на християните, която ще завърши в неделя, 25 януари. В края на генералната аудиенция Папата извърши традиционния ритуал за благославяне на агнетата, в деня на литургичната памет на Света Агнеза, и получи титлата почетен гражданин от Мариацел, австрийски град, където се издига известното Богородично светилище, посетено от Бенедикт ХVІ по време на апостолическото му пътуване през 2007 г.

Една година на „срещи, диалог и братолюбиви дела”, за които да се благодари на Бог „с радост”. Бенедикт ХVІ говори за 2008 г. като за една година с особен икуменичен характер, обогатена от събития с историческо значение: едно от тях, присъствието и изказването на Вселенския патриарх на една католическа епископска среща, станало действителност през м.октомври чрез думите на Вартоломей І на Епископския синод за Словото Божие. Основната цел на всяка среща – които Молитвената седмица прави в началото на всяка година по-явно – Папата го подчерта веднага, пред хилядите верни изпълнили аулата Павел VІ:

„Пълното единение е свързано с живота и самата мисия на Църквата в света. Тя трябва да живее единството, което може да произтече само от нейния съюз с Христос, с неговата трансцедентност, като знак че Христос е истината. Тази е нашата отговорност: да бъде видим в света дарът на това единение, по силата на което да бъде достоверна нашата вяра. Затова е важно всяка християнска общност да осъзнае спешната нужда да се работи по всички възможни начини за достигането на тази голяма цел”. 
Обяснявайки древната визия на пророк Иезикиил – обединението на колената на Юда и Израил, предложило темата за Седмицата на молитви за 2009 г. – Бенедикт ХVІ каза, че става въпрос за една „прозрачна притча на единението”, „особено красноречива за цялото икуменическо движение”, защото „осветлява нуждата от едно истинско вътрешно обновление във всички членове на Божия народ”. Обновление, отбеляза Светият Отец, възможно само при едно условие, това на „дълбоката промяна на сърцето”, което Молитвената седмица насърчава с много инициативи:

„Този дух вдъхнови Католическата Църква, която през изтеклата година продължи убедително и с дълбока надежда да поддържа братски и почтителни връзки с всички Църкви и църковни Общности от Изтока и от Запада. В различните ситуации, понякога положителни, понякога по-трудни, направи усилия да не изневери на ангажимента да полага всички усилия целящи постигането на пълното единение. Връзките между Църквите и теологичните диалози продължиха да дават знаци за насърчителни духовни съгласуваности”.  
Освен прегръдката с Патриарх Вартоломей І – и срещите с главите на Арменската апостолска Църква, Карекин ІІ и Арам І – Папата припомни и близостта изразена с Руската Православна Църква в момента на смъртта на нейния Патриарх, „брат в Христа”, Алексий ІІ, заявявайки че „остава в единение” с тези, които се готвят да изберат неговия заместник:
Едновременно с това можах да срещна представители на различните християнски Общности от Запад, с които продължава конфронтацията върху важното свидетелство, което християните трябва да дават днес съгласувано, в един свят все повече разделен и поставен пред многобройни предизвикателства с културен, социален, икономически и етичен характер. За това и за много други срещи, диалози и братски дела, които Господ ни даде да реализираме, да Му благодарим заедно с радост”. 
Има „едно желание, което обитава в сърцето”, заключи Бенедикт ХVІ: „да се приближи денят на пълното единение, когато всички последователи на единствения наш Господ ще могат най-после заедно да отслужват Евхаристията”. Предвид този ден и следвайки поучението на Свети Павел, Папата отправи поканата:

„Всяка общност да расте в ангажимента за единението, благодарение на различните духовни и пасторални инициативи и на общите молитви, които обикновено са по-многобройни и интензивни през тази „Седмица”, давайки ни вече да предвкусим, в известен смисъл, деня на пълното единение. Да се молим между Църквите и църковните Общности да продължава диалогът на истината, неотменим за премахване на различията и този на любовта, която обуславя самия теологичен диалог и помага да се живее заедно за едно общо свидетелстване”.  
След аудиенцията и поздравите към поклонниците – един по-специално към Сестрите мисионерки на вярата, провеждащи генерален капитул – Папата благослови агнетата, чиято вълна ще бъде използвана за изработването на „светите палии”, дългата бяла лента, която Бенедикт ХVІ ще положи на новите архиепископи митрополити на 29 юни, празника на Свети Петър и Павел. В аулата Павел VІ присъстваше също така австрийска делегация от Мариацел, която връчи на Папата отличието „почетен гражданин”. В този град през м.септември преди две години Бенедикт ХVІ посети древното Богородично светилище, по повод 850 г. от изграждането му.
 All the contents on this site are copyrighted ©.