2009-01-19 15:56:17

На аудиенция при Папата лютеранска делегация от Финландия: диалогът трябва да продължи по темата за Църквата като общение в Христос


Папа Бенедикт ХVІ прие лютеранска делегация от Финландия, пристигнала в Рим за празника на Св.Хенрих, покровител на страната. Тази традиционна среща с икуменически характер е важна, тъй като съвпада с началото на Седмицата за християнско единение и е повод да се види състоянието на икуменическия диалог. Бенедикт ХVІ сърдечно прие лютеранската делегация, полагайки смисъла на визитата в контекста на думите на пророк Йезекил, чиито думи са база за размишленията на това 101-во издание на Седмицата за християнско единение: „Да бъдем едно в твоята ръка”. Папата се позова на онзи момент в текста, представящ двете парчета дърво, символизиращи двете разделени царства на Юдея и Галилея и разделения Божи народ, които се обединяват. Една картина, отбеляза Бенедикт ХVІ, все още е актуална и въздействаща, въпреки изминалите столетия:

In the context of ecumenism…
„В икуменически контекст, тази картина ни говори за Бог, който продължава да ни привлича към по-дълбоко единение с Христос, за да ни обнови и освободи от нашите разделения”.


Пътят към тази цел, припомни Бенедикт ХVІ, преминава през подписването на един основен документ в отношенията между католици и лютерани: „Общата декларация за Оправданието”, която навършва 10 години, все още е предмет на задълбочени изследвания от страна на Комисията за икуменически диалог във Финландия и Швеция.


“Under the theme ‘Justification in the life of the Church’…
По темата за „Оправданието в живота на Църквата”, подчерта Папата , диалогът все повече се насочва към естеството на Църквата, като знак и средство за спасението чрез Исус Христос, а не като обикновено събиране на вярващи или на една институция с различни функции”.


Самият Св.Павел, допълни Папата, в годината на двехилядния юбилей от своето рождение ни припомня, че Църквата, която е Мистичното тяло на Христос”, винаги е водена от Светия Дух; Духът на Отца и Сина. Само на базата на тази въплътена действителност може да бъде разбран сакраменталния характер на Църквата като общение с Христос. Един консенсус относно дълбокото христологично и пневматологично (истини на вярата свързани с Исус Христос и със Светия Дух) съдържание на тайната на Църквата, отбеляза Бенедикт ХVІ, би бил един от най-обещаващите в работата на Комисията”:


“It is my fervid hope…
Моята най-гореща надежда е че вашето посещение в Рим още повече ще укрепи дългогодишните и позитивни икуменически отношения между лютерани и католици във Финландия. Заедно трябва да благодарим на Бог за всичко направено до днес в католическо-лютеранските отношения и се молим Духа на истината да ни води към все по-голямо единение в служба на Евангелието”.


*********
Лютерано-католическия богословси диалог е от главно значение за нашите църкви”. С тези думи се обърна,епископ Густав Бьоргстранд, от Евангелската Лютеранска Църква във Финландия, по време на срещата тази сутрин на икуменическата делегация от Финландия с Папа Бенедикт ХVІ. В своето поздравително слово, епископът напомни на Светия Отец, историята на Финландската лютеранска църква, която „не поставя своето начало с Реформата, а със свети Хенрих, апостол на Финландия и пръв епископ на нашата Църква”. Реформата във Финландия, не означава отричане от миналото, а бе едно движение на реформа на Църквата, с цел да опази първородната апостолска вяра. Това бе подчертано също и от представителите на нашата Църква по време на лютерано-католическата дискусия на Швеция и Финландия за доктрината”. Напомняйки, че Комисията за двустранен диалог избра да работи по темата: „Оправданието в живота на Църквата”, епископът добави: „ясно се вижда, че шведските и финландски Лютерански Църкви имат много повече общи неща с богословието и доктрината на Римската Католическа Църква, отколкото с многото други лютерански църкви”. В своето дълго обръщение към Бенедикт ХVІ, епископ Бьоргстранд, пожела плодотворна работа на Международната комисия за лютерано-католическия диалог.


All the contents on this site are copyrighted ©.