2009-01-18 13:14:59

Видео послание на Папата към Световната среща на семействата в Мексико: Семейството има своя идентичност и не трябва да бъде смесвано с други форми на съжителство


„Семейството има правото да бъде признато с неговата идентичност” и „да разчита на дължимата защита”, тъй като има „съществена социална функция”: Това са думи на Бенедикт ХVІ от видео посланието излъчено вчера следобед (тази нощ в 01.00ч. средноевропейско време) по време на молитвеното бдение пред базиликата Дева Мария от Гваделупа. Многобройни семейства от петте континента участваха в молитвеното бдение.

Централен момент бе споделянето на личен опит на семейства от Европа, Латинска Америка Азия, Африка и Америка по време на размишлението върху петте радостни тайни на Броеницата. „Едно ехо и отражение на историята на Исус и неговото семейство в наше време – каза Папата – тъй като домашната среда е школа по хуманност и християнски живот с благотворни полследствия за хората, Църквата и обществото”:


“En efecto, el hogar está llamado a vivir y cultivar el amor recíproco…”
„В действителност –допълни Папата – семейното огнище е призвано да упражнява и съхранява взаимната любов и истината, респекта и справедливостта, лоялността и сътрудничеството, служението и благоразположението към другите, особено към най-слабите”.


Животът в семейството трябва да бъде „пропит от присъствието на Бог”, припомни Бенедикт ХVІ, тъй като Господ подкрепя онези, които се вслушват в Неговото Слово и прилагат на дело Неговите заповеди:


“De este modo, se transforma y se mejora gradualmente la vida personal…”
„По този начин, личния и семейния живот се променят и постепенно се подобряват – изтъкна Папата – обогатява се диалога, предава се вярата на децата, нараства желанието за взаимност и семейното огнище става още по-единно и укрепено, като дом съграден върху камък (Мат. 7,24-25)”.


Папата посочи и важноста на молитвата, чиято сила помага на семейството да се превърне в „общност от Христови последователи и мисионери” и в „гнездо на Евангелието”, където то се съхранява и разпространява”:

“La familia cristiana, viviendo la confianza y la obediencia filial a Dios…”
„Християнското семейство, живеещо вярата и синовното послушание към Бог, верността и благородното отглеждане на деца, грижата къв слабите и готовност за прошка – подчерта Бенедикт ХVІ – се превръща в живо Евангелие, което всички могат да „четат”, в най-убедителния знак на доверие, който може да привлече вниманието на съвременния свят”.


Различни са задълженията, които Папата повери на съвременното семейство: да занесе своето „свидетелство за живота” и своето „недвусмислено изповядване на вярата” по училища и асоциации, да участва в катехизиса на децата и дейностите на енориите, особено онези, които са обърнати към подготовката за брак или по специфичен наин към семейния живот”.


“La convivencia en el hogar, al mostrar que libertad y solidaridad…”
„Съжителството в семейството е дар за хората и източник на вдъхновение за социалното съжителство – допълни Светия Отец – тъй като показва, че свободата и солидарността се допълват, че благото на всеки засяга благото на другия, че искането за строто наказание трябва да бъде открито към разбирането, а прошката да бъде в името на общото благо”.


Бенедикт ХVІ ясно подчерта, че „семейството е жизнена клетка за обществото, първия и основен изнточник за неговото развитие” и „последното убежище” за ония, които не са достатъчно защитени от институциите:

“Por su función social esencial, la familia tiene derecho a ser reconocida…”
„Поради своята социална функция – заяви Папата - семейството има правото да бъде признато с неговата идентичност и да не бъде смесвано с други форми на съжителство, а също така да може да разчита на дължимата културна, юридическа, икономическа, социална, здравна защита и най-вече на една подкрепа, предвид броя на децата и финасовите възможности, позволяваща му свободата на възпитание и избор на училище”.


Бенедикт ХVІ призова всички да съдействат за развитието на една „култура и политика за семейството”, а към асоциации и организации да насърчават идентичността и правата на семейството. „Да се работи за семейството – завърши Папата – означава да се работи за достойното и светло бъдеще на човечеството”.
All the contents on this site are copyrighted ©.