2009-01-17 13:40:44

„Да бъдем единни в твоята ръка” - Молитвена седмица за християнско единение 18-25 януари


Тази година Молитвената седмица за християнско единение е плод на общото усилие на християните от различни краища по света, но преди всичко на християните от Корея, които предлагат за размишление откъс от второто голямо видение на Пророк Йезекил. Корейският народ цитира този откъс, защото живее в подобна на израелския народ ситуация, преди първия изгнанически период по времето на Йезекил. Също и Корея, както древен Израел, е разделена на две държави: северна и южна, която независимо от разделението и ужасната война продължила повече от 50 години, все още се чувства една нация и живее с надеждата Бог „да ги съедини в себе се, за да бъдат в Божията ръка един само жезъл” (Йез. 37,17).
За Израелския народ, периода на изгнание е един от най-трудните в неговата история и считан за огромно нещастие, но благодарение на този период този народ приема официално монотеизма, превръщайки се в носител на нова надежда за народите и свидетел на Бог Създател и Господ. Истинско чудо е, че въпреки политическото и религиозно разделение, изралеският народ успява да ни предаде и днес посланието за единство.

Също и днес светът търси единство. От една страна намираме западния свят, който не чувства липсата на материални средства и който следва недостижими мечти, забравяйки обаче важните аспекти в живота. От друга, срещаме т. н. „трети свят”, който се намира в положение на абсолютна липса на материална сигурност. Освен това, самата природа е до толкова зависима от замърсяването, че все по-ясно се вижда нейния зов, за който говори Свети Павел: „Цялата вселена, очаква с нетърпение момента, в който Бог ще покаже истинския лик на своите чеда” (Рм. 8,19).
Библейската тема на Молитвената Седмица за Християнско единение намира своето вдъхновение от второто видение на Пророк Йезекил. В него, двата жезъла символизират двете разделени израелски царства. Имената на всяко едно племе от двете царства, са написани на двата жезъла, които във видението на пророка се вливат в едни само жезъл (Йез. 37, 15-23). Според Пророк Йезикил разделението на еврейския народ е плод на техния грях и отдалечаване от Бога. Те биха могли отново да бъдат един народ, ако се отричат от греховете и се върнат при своя Бог, който ще обедини своя народ очиствайки, обновявайки и освобождавайки го от разделението. За Йезикил обединението на еврейския народ, не е просто обединяването на две разделени части в една, а формирането на едно ново творение, раждането на един нов народ, който трябва да бъде знак на надежда за цялото човечество.

Темата за надеждата я намираме и в един друг текст, важен за корейския народ, а именно този в Книгата Откровение на Свети Йоан 21, 3-4, който представя очистването на Божия народ като въплъщение на мира, помирението и единството, които могат да бъдат намерени там където обитава Бог.
Единството, като дар Божии, който изисква духовно обръщане и пълно обновяване и като ново творение в едно с надеждата, че Божия народ отново ще бъде един, са темите особено вдъхновили кореанските църкви в предложението за текст за размишление по време на молитвената седмица.
През 2009 година християните ще се молят за единството и ще размишляват по темата: „Да бъдем единни в твоята ръка” (Йез. 37,17). Пророк Йезекил, чието име означава „Бог ме направи силен”, бе призван да разпространява надеждата на неговия народ по време на период белязан от политическо и религиозно разделение, което бе последвано от падането и завладяването на Израел и изпращането в изгнаничеството на народа. От думите на пророка се ражда нова надежда: Бог ще сътвори един нов свят. Точно както в текста на Йезекил, където срещаме греха като основната причина за упадъка на еврейския народ, така също и днес виждаме греха, като причина за разделението между християните, което предизвиква скандал в очите на света.
Размишлявайки в светлината на предложения откъс за Молитвената Седмица за християнско единение от икуменическата група от Корея, можем да разберем нашата ситуация на разделение, и по специално можем да размишляваме върху истината, че само Бог може да възстанови единството, да помири своя народ и да създаде нова ситуация на съжителство. Ролята на обединения, очистения и опростен израелския народ е знак на надежда за целия свят.
В откъса от Книгата на пророк Йезекил християните могат да видят първообраза на Христовия дар, на новия живот който се заражда след победата над смъртта, в послушание на спасителната Божия воля. От двете парчета дърво, които се обединяват в кръста, Христос ни помирява с Бога, изпълвайки човечеството с нова надежда. Въпреки греха, насилието и войните, въпреки различията между бедни и богати, страданията, дискриминацията и разделенията, Исус Христос в своите ръце прострени на Кръста, обгръща цялото човечество и ни дарява мирът Божии. В Неговите ръце ние сме едно цяло.
Нашето размишление по време на молитвената осмодневница , извиращо от централния текст на пророк Йезекил, ни води до дълбокото съзнание, че единството на Църквата е необходимо за благото на човешкото общество. В едно с това съзнание се заражда и отговорността, че всички тези които проповядват Христос Господ трябва да се стремят са осъществят Неговата молитва: „Да бъдат едно… така че светът да повярва, че ти се ме изпратил”.All the contents on this site are copyrighted ©.