2009-01-17 18:41:36

Световна среща на семействата в Мексико. Кардинал Маркето: защита на мигрантското семейство


„Мигрантското семейство” се превърна в едно от главните действащи лица на VІ Световна среща на семействата в Мексико Сити. На тази тема посвети изказването си кардинал Агостино Маркето, секретар на Папския Съвет за Мигрантите и Странстващите, по време на богословко-пасторалния Конгрес в рамките на VІ Световна среща на семействата в Мексико Сити


„В настоящата ситуация на международна миграция, семейството е изправено пред нови предизвикателства и безбройни препятствия”, подчерта кардинала. Напомняйки думите на Светия Отец Папата за 93 световен ден на Мигрантите и Странстващите, той подчерта, че „в общностите със силно мигранското присъствие, семейството отстъпва мястото на индивида с неговата способност на продуктивност или на успех. Също и езика, който е средство за комуникация, се превръща разделителна бариера между различните поколения в едно семейство. По този начин, се акцентира изолирането на отделни членове на семейството, което в последствие се превръща в самота и изолиране”. Кардинал Маркето отбелязя с огорчение, че „в светът, който с радост посрещна падането на берлинската стена се изграждат нови стени между различните градове е нации”.

Феномена на миграцията носи със себе си тъжната ситуация на изолираност, която поражда страдания и несигурност, давайки възможността развитието на конфликти между имигранта, неговото семейство и обществото в което се намират – подчерта кардинал Маркето. По този начин, имигрантското семейство от своя страна задейства един вид „механизъм за защита” за да може да уравновеси своето съществуване, потискайки така мечтите си и стремежа си за реализация. Спирайки вниманието си върху предизвикателствата и перспективите на мигрантското семейство, монс. Маркето подчерта, че имигрантите, и по-точно техните семейства, са част от всекидневнието на държавата, която ги е приела. Следователно, цивилното общество и християнските общности са изправени „не само пред сложните проблеми и трудностите, но и пред ценностите и ресурсите на тази нова социална действителност”. Необходимо е, подчерта кардинал Маркето, да се създадат взаимоотношения, които от едно страна да допринесат за внедряването в обществото, а от друга да бъдат стимул за личното, социалното и църковно развитие, базирано на изпълнението на законите, срещата на културата и религиите и взаимното уважение на ценностите.


Друг важен феномен, представляват семействата на бежанците. „Тъжно е да се отбележи – каза монс. Маркето – че днес все по-често сме свидетели на не толерантност, която води до действия, които затрудняват получаването на бежански статут”.

Особен акцент бе даден на все по-често срещащия се трафик с човешки същества, и на тъжната действителност, че в южните страни са приютени повече от 6 милиона бежанци, които живеят в нечовешки условия. „Да се развива едно семейство при такива условия и много трудно, и е причина за негативните отношения, които се срещат в тези бежански структури. Това което е най-страшно е въвличането на децата и жените в сексуалното експлоатиране, превърнало се в механизъм за съществувание”.All the contents on this site are copyrighted ©.