2009-01-15 13:39:59

Папата към Ватиканския Инспекторат по сигурността: постоянна вътрешна бдителност съчетана с дисциплината и сърдечността


„Само Христос може да ни помогне в изграждането на един свят в който царуват справедливостта и любовта”. Това изтъкна Папата, приемайки днес на аудиенция ръководители и служители на Ватиканския Инспекторат по сигурността, водени от директора на Полицията, Антонио Манганели.
 
„Началото на новата година е свързано с нашите очаквания и надежди – каза Папата. Не можем да скрием обаче, немалкото сенки, които се виждат на хоризонта и обезпокояват човечеството. Не трябва да се обезкуражаваме, а точно обратното – да държим винаги запален у нас пламъка на надеждата. За нас, християните, истинската надежда е Христос, дар на Небесния Отец към човечеството”.


„Това послание е за всички хора”, допълни Светия Отец, и е "сърцевината на Благата вест; Исус е роден, умрял и възкръснал за всички”:

„Църквата продължава да го разглася и днес към цялото човечество, за да може всеки човек и всяка човешка ситуация да изпитат могъществото на спасителната благодат на Бог, който единствено може да превърне злото в добро. Само Христос може да обнови човешкото сърце и го превърне в оазис на мира. Само Христос може да ни помогне да изградим един свят в който царуват справедливостта и любовта”.


Всеки може да даде своя принос за това, извършвайки своите ежедневни задължения като „мисия” и „служение към ближния”, допълни Папата.


„В светлината на тази солидна надежда, нашия ежедневен труд, независимо какъв е той, добива различен смисъл, тъй като го изпълваме с ония непроменливи човешки и духовни ценности, които правят нашето земно съществувание по-спокойно и полезно за другите…По този начин се разбира по-добре личния дълг на всеки кръстен да осъществи своето призвание към святост”.


Бенедикт ХVІ изрази своята висока оценка към служители и ръководители на Ватиканския Инспекторат за техния „професионализъм” и „голямо посвещение”. „Служението към ближния означава постоянно вътрешна бдителност – завърши Папата – което изисква съчетанието на дисциплината със сърдечността, самоконтрола с бдителността към поклонници и туристи, идващи във Ватикана”.All the contents on this site are copyrighted ©.