2009-01-10 15:42:26

Пълна индулгенция на Папа Бенедикт ХVІ за Световната среща на семействата в Мексико


На участниците на Световната среща на семействата в Мескико, Бенедикт ХVІ ще отдаде пълна индулгенция. Покаятелната Апостолическа служба публикува днес Декрета за индулгенцията на Светия Отец, припомняйки че тя може да се получи при следните условия: Изповед, Причастие и молитва според намеренията на Папата "с душа изпълнена с ненавист към греха". Могат да получат пълна индулгенция също и вярващите от цял свят, които духовно участват на срещата в Мексико, ако в семейството измолват Отче Наш, Символа на Вярата и други молитви и особено в моментите на посланията на Бенедикт ХVІ, посредством радиото и телевизията.

Декрета напомня, че семейството „устроено от Бог”, трябва непрестанно да упражнява "до свършека на времената, своята основната мисия да възпитава новите поколения в естественото и свръхестествено благо, за да укрепва и подпомага изграждането на личността в хармония с ценностите на живота по примера на Христос". В Декрета се подчертава, че „Църквата и Държавата с помощта на училищата, енориите и различните църковни групи, трябва да подпомагат семейството в постигането на тези желани цели”.

Индулгенцията е опрощаването пред Бог на временното наказание, на вече опростените грехове, която вярващия придобива при определени условия чрез намесата на Църквата, която като служителка за изкуплението, авторитетно дарява и прилага богатството от благоволенията на Христос и светците. Индулгенцията може да бъде частична или пълна според това дали освобождава от част или напълно от временното наказание за греховете.All the contents on this site are copyrighted ©.