2009-01-09 11:56:15

Църквата трябва да научи езика на новите поколения


RealAudioMP3 "Съществува една очевидна трудност в общуването между съвременната младеж и Църквата. Младите хора задават въпроси на които Църквата трябва да може да отговори и направи всичко възможно, за да ги срещне с Исус Христос. Въпреки това, диалога между Църквата и младежите намира множество трудности, защото съвременните младежи и Църквата говорят на различни езици". Така новия отговарящ за младежите към Папския Съвет за миряните, отец Ерик Жакине, обобщава взаимоотношенията между съвременните млади хора и Църквата.

Също като своя предшественик Францис Кон, отец Жакине е от Общността Емануел и има огромен опит в пасторалната дейност с младежите. В дълго интервю пред „Осерваторе Романо” отец Жакине споделя очакванията, надеждите и преди всичко предизвикателствата, които го очакват в новата му дейност с младежите.

„Днес забелязваме неспособността на семействата да възпитават младите във вярата - казва о.Жакине. Голяма част от хората мислят, че за възпитанието в християнската култура и вяра е достатъчен катехизиса и не е необходима ролята на семейството в израстването и възпитанието във вярата”.

За отец Жакине тази липса на възпитание в християнската култура води до отдалечаването от Църквата, а това от своя страна води до липса на дебати: „За съжаление – отбелязва той - съвременното поколение не е дори „против” Църквата, а просто не знае нищо за нея и не я познава достатъчно”. Въпреки това, у младежите не липсва желанието за духовност, казва оптимистично младия свещеник, но много често това желание за духовност се смесва с чувството да принадлежат към някого или нещо, което води до обърканост в духовния живот. „Във Франция – посочва отец Жакине – с бързи темпове се разпространяват молитвени центрове, чиито създатели имат доста силни и дълбоки чувства, но това не е достатъчно, за да се формират зрели хора във вярата. Същото важи и за Световните Младежки срещи, където участниците трябва да бъдат придружени и подпомогнати в изграждането на една зряла вяра, както насърчава Папа Бенедикт ХVІ”.

За изграждането на тази вяра няма рецепти, но според отец Жакине най-важното е способността да се говори за надеждата със съвременната младеж, защото Църквата има нужда от тях, за да може да построи бъдещето. За тази цел, все по-ясно се очертава нуждата от места, където младите хора да се събират за размишление. „Тъжно е да се констатира, че университетските параклиси са все по-празни – горчиво отбелязва о. Жакине - но въпреки това надежда за тези срещи са наложилите се вече църковни движения, като например скаутите и обществото на салезианите. Нужни са повече срещи между младежите и Църквата по примера на вече съществуващите от 1994 година срещи в Европа, като тази в Рим, Париж или Патерборн”.

Именно за това, отец Жакине желае да работи с всички, и особено с представителите от петте континента натоварени с пасторала с младите хора. Според него, последната Световна Младежка Среща в Сидни през миналата година показва, че „езика” на новите поколения е тясно свързан с новите модерни средства за комуникация. Но могат ли мобилните телефони и интернет да бъдат валидно средство за евангелизация? „Разбира се – потвърждава отец Жакине. Но въпреки това, проблема е в самите корени, тоест духовната празнота, която младежите имат нужда да запълнят. За да стане това трябва да им дадем конкретни отговори. Нека вземем за пример интернет: това е интересно средство за комуникация, но ако се стои часове пред него, крие опасността да се изгуби представата за реалността”.

Но за какво мечтае отец Жакине? „Все още търся идеи за Африканския континент, който все още не е имал щастието да бъде домакин на СМД. Не можем да изоставим този важен континент и вярвам, че предстоящото посещение на Светия Отец през март ще бъде важен сигнал за вярата на африканския народ”.

Отговарящият за младежката секция към Папския съвет за миряните добавя, че в подготовка е и срещата в Рим от 2 до 5 април на която ще се направи отчет на Световната младежка среща в Сидни и ще бъде представена следващата среща в Мадрид пред 2011 година. Освен това се подготвя и международен младежки форум, който ще се проведе пред месец март 2010 година, върху една много важна тема: „Възпитание в духа на любовта”.
All the contents on this site are copyrighted ©.