2009-01-09 16:19:36

Брифинг за VІ-та Световна среща на семействата (Мексико, 13 -18 януари)


Във Ватиканския пресцентър днес се проведе брифинг, на който бе представена VІ-та Световна среща на семействата, предвидена да се проведе в град Мексико от 13 до 18 януари на тема: „Семейството, възпитател в човешките и християнски ценности”. Изказа се между другите кардинал Еннио Антонелли, председател на Папския съвет за семейството.

Църквата счита семейството за „пасторален приоритет”, фундаментален лост за новата евангелизация и за препредаването на вярата. Всяко поколение – каза кардиналът – трябва да направи избор на своята вяра и следователно са нужни конкретни свидетелства започвайки от семейството. Посредством тази фундаментална клетка на обществото – допълни – преминава бъдещето на човечеството:

„Основните и социалните добродетели биват черпени в голяма степен от семейството, от атмосферата царяща в него е да бъдеш обичан и да обичаш на свой ред.”

От този добродетелен кръг – обясни кардиналът – произтичат основните богатства, като чувството на солидарност, достойнство на личността, леалност. Но мисията на семейството е застрашена от все повече разпространяващата се „възпитателна нужда” и от дълбокото разделение между поколенията, предизвикани от липсата на споделяни ценности и от релативизма. На тази дезориентация – каза кардинал Еннио Антонелли – трябва да отговарят Църквата и обществото, подкрепяйки семейството:

„Главната цел е семействата все повече да съзнават, че са жив субект, активен и действащ в Църквата и в граждансктото общество. Също така е необходимо Църквата и обществото да подкрепят семействата, за да могат да бъдат главното действащо лице в евангелизацията и хуманизирането на обществото”.

На журналистически въпрос за настоящата финансова криза в света, председателят на ватиканското ведомство отговори, че възпитателната мисия може да бъде извършвана от семействата и в ситуации на тежки икономически трудности:

„Сред свидетелствата, които ще занесем в град Мексико, поне две са именно на бедни семейства, които правят чудеса‘, за да възпитават децата си и за да присъстват по положителен начин в конфронтацията с другите семейства”.

Кардиналът допълни, че е важно да се прилага равноправие в определянето на данъците за семействата, едно признание което носи полза на цялото общество: семействата и техните асоциации – допълни – трябва да бъдат събеседници на политиката и е добре политиците да познават възможни отрицателни последствия на своите решения за тях, да се конфронтират с преките заинтересовани и да се вслушват в техните нужди за дом и постоянна трудова заетост”. Според кардинала, признание трябва да бъде дадено и на домашния труд „защото е ясно – отбеляза –че не може да важи по-малко, когато е вършен от една майка вместо от една домашна помощничка”.

Кардинал Еннио Антонелли заяви накрая, че мястото за провеждане и темата на следващата световна среща на семействата ще бъде съобщено лично от Папата по време на пряка телевизионна връзка след неделната Литургия на 18 януари в град Мексико.

Същевременно, Държавният Ватикански секретар, кардинал Тарчизио Бертоне, ще се срещне с представители на културния свят и на образованието в Мексико, на 19 януари в Куеретаро, след участието в VІ-та световна среща на семействата. Пожелана от Мексиканската епископска конференция, от диоцеза на Куретаро и от Центъра за напреднали социални проучвания - срещата която е безпрецедентна в модерната история на страната – ще се проведе в историческия Театър на Републиката, където през 1917 г. е подписана Конституцията на Мексиканската държава. Срещата, имаща за тема „Реализирането на разума на хоризонта на вярата” цели да стимулира работата на светските действителности и същевременно да даде живот на обновление в културния католически живот на страната. Сред целите на срещата и „раждането на една нова генерация университетски дейци, изследователи и учени, които без да се срамуват и в единение с Църквата желаят техният разум да бъде интерпелиран от вярата”. Една перспектива, намираща подкрепа в присъствието на „едно зараждащо се движение за реконструкция на вярата и на разума, което – обяснява директорът на Центъра, Гуера Лопес – не отговаря на никаква пасторална или академична стратегия, а на пророческото разбуждане на някои лица от различни обществени и частни организации в Мексико”.

Същевременно, Държавният Ватикански секретар, кардинал Тарчизио Бертоне, ще се срещне с представители на културния свят и на образованието в Мексико, на 19 януари в Куеретаро, след завършването на VІ-та световна среща на семействата. Пожелана от Мексиканската епископска конференция, от диоцеза на Куеретаро и от Центъра за напреднали социални проучвания - срещата която е безпрецедентна в модерната история на страната – ще се проведе в Куеретаро, в историческия Театър на Републиката, където през 1917 г. е подписана Конституцията на Мексиканската държава. Срещата, имаща за тема „Реализирането на разума на хоризонта на вярата” цели да стимулира работата на светските действителности и същевременно да даде живот на обновление в културния католически живот на страната. Сред целите на срещата стои и „раждането на една нова генерация университетски дейци, изследователи и учени, които без да се срамуват и в единение с Църквата желаят техният разум да бъде интерпелиран от вярата”. Една перспектива, намираща подкрепа в присъствието на „едно зараждащо се движение за обновление на вярата и на разума, което – обяснява директорът на Центъра, Гуера Лопес – не отговаря на никаква пасторална или академична стратегия, а на пророческото разбуждане на някои лица от различни обществени и частни организации в Мексико”.


All the contents on this site are copyrighted ©.