2009-01-08 17:45:39

Камерун: народът бванга възпоменава Киара Лубик, основател на движението на Фоколарите


На 9 януари, петък, във Фонтем, Камерун, ще се проведе възпоменателна церемония за Киара Лубик, основателка на Движението на Фоколарите, починала на 14 март м.г.. Според една древна традиция, народите от областта Лебиалем, ще отбележат края на траура, т.е. моментът в който Киара Лубик – още през 2000 г. наречена „Mafua Ndem” (царица изпратена от Бог) – ще бъде тържествено причислена към предците и следователно достойна да бъде припомняна и призовавана. „Нейният идеал на солидарност, духовност, споделяне, любов, не може да умре” се чете в официалната покана. Възпоменанието е организирано от граждански и духовни лидери на народа бангуа от Западен Камерун в сътрудничество с Движението на фоколарите. Очаква се да вземат участие повече от 10 хиляди африканци от различни племена, граждански и религиозни власти от района. За да бъдат продължени нейните идеали ще бъде открита една фондация, чиито фондове ще бъдат предназначени за оказване помощ във възпитателната и санитарната области и за инициативи целящи да предотвратят раните на глада, етническите конфликти и други бедствия. Честванията, които ще приключат на 10 януари, се включват – се чете в комюнике на фоколарините – „в настоящата 2009 г., която се очертава като година на Африка” с очакваното посещение на Бенедикт ХVІ на континента предвидено за м.март. В честванията във Фонтем ще вземат участие Мария Воче, председател на Движението на Фоколарите и съ-председателят Джанкарло Фалети.
All the contents on this site are copyrighted ©.