2009-01-05 10:53:20

Апел на Папата за прекратяване на конфликта в Газа: войната и омразата не разрешават проблемите


На неделната молитва Ангел Господен Папа Бенедикт ХVІ отправи нов настойчив апел за прекратяване на насилията в Газа и за мира в Светите Места. Насърчи да се размишлява тайната на Рождество Христово, за да се намери дълбокия смисъл на собствения живот.

Бенедикт ХVІ се присъедини към патриарсите и главите на християнските Църкви в Ерусалим, които в неделя призоваха верните „да се молят за края на конфликта в ивицата Газа и за справедливия мир” за Светата Земя. Припомни също „жертвите, ранените, тези които са съкрушени, които живеят в тревога и страх, Бог да ги благослови с утехата, търпението и мира произхождащи от Него”:

Драматичните новини пристигащи от Газа показват как отхвърлянето на диалога води до ситуации, тежащи върху народите още веднъж жертва на омразата и на войната. Потвърждава го и по-скорошната история. Да се молим та „Детенцето в яслата... да вдъхнови властите и отговорниците от двата фронта, израелския и палестинския, за незабавно прекратяване на настоящата трагична ситуация’”.

Светият Отец насърчи размишлението „след шума от изтеклите дни с надпреварата в покупката на подаръци”, върху тайната на раждането на Христос, „за да се разбере още по-добре неговия дълбок смисъл и значение за нашия живот”. Обяснявайки встъплението в Евангелието на Свети Йоан, Бенедикт ХVІ подчерта че евангелистът бе „очевидец” на „нечуваната и по човешки неразбираема новина” за Бог станал човек:

„Не са мъдрите думи на един равин или на един учител на закона, а свидетелството на един обикновен рибар, който привлечен млад от Исус от Назарет, през трийсетгодишния общ живот с Него и с другите апостоли чувства неговата любов –самоопределя се като ученика, когото Исус обичаше’ – вижда го да умира на кръста и да се явява възкръснал и получава след това с другите неговия Дух. От всичко това, размишлявано в неговото сърце, Йоан извлича дълбоката увереност: Исус е Премъдростта на въплътения Бог, Той е неговото вечно Слово станало смъртен човек”.

„За един истински израилтянин, който познава Светите Писания – допълни – това не е противоречие, напротив, то е изпълнението на целия древен Завет: в Исус Христос достига до пълнотата тайната на един Бог, който говори на човеците като на приятели, който се яви на Мойсей в закона, на мъдреците и на пророците”:

„Всеки мъж и всяка жена има нужда да намери дълбокия смисъл на своето собствено съществуване. Затова не са достатъчни книгите, нито дори светите Писания. Детенцето от Витлеем ни разкрива и ни предава истинския лик ‘ на Бог добър и верен, който ни обича и не ни изоставя дори в смъртта”.

Първата, която отвори сърцето си и съзерцаваше „Словото станало плът” – подчерта Папата – бе Мария, Майката на Исус:

„Така една скромна девойка от Галилея стана престол на Мъдростта! Както апостол Йоан, всеки от нас е призван да я прибере при себе си (Йо 19,27), за да познае задълбочено Исус и да почувства неговата вярна и неизчерпаема любов. Това е моето пожелание за всеки от вас, скъпи братя и сестри, в началото на тази нова година”.

След молитвата Ангел Господен Папата се обърна и поздрави участниците в Международния конгрес върху „Превентивната система на Дон Боско и човешките права”, организиран от салезианите. „Става въпрос за една много важна тема – каза – защото и в областта на човешките права е решаващ възпитателният аспект”. Накрая поздрави и големият брой семинаристи от различни страни, провели тези дни в Кастел Гандолфо среща организирана от Движението на Фоколарите.
All the contents on this site are copyrighted ©.