2008-11-29 15:23:10

Бенедикт ХVІ към семинаристите: хвърляйте семето на Божието Слово в съвременния свят заменил трансцедентното с научния прагматизъм


Задачата на свещениците от третото хилядолетие е да предложат на хората, смятащи Бог за „присъстващ” в ежедневието и историята, надеждата на вечното Божие Слово, което е Христос. Този свещенически мандат Папата повери на група семинаристи и техните духовни наставници от четири италиански области: Марке, Пулия, Абруцо и Молизе. Папата припомни неотдавна провелия се във Ватикана Синод на епископите, посветен на Божието Слово, но също така подчерта доминиращия рационализъм в съвременната култура, „изгубила пътя към небето” и заменила вярата с нейните нематериални блага с „благото” на научното знание. Една култура в която религията не е смятана за „съществена” за живота и в която „съвременния човек се пита дали има нужда от Христос и Неговото спасително послание”:


„В актуалния социален контекст, подчерта Папата, един определен тип култура показва лицето на едно самозадоволяващо се човечество, което се смята за единствения автор на собствената си съдба и което в последствие омаловажава присъствието на Бог и затова Го изключва от своя избор и решения”.

В този климат на „ затворен в себе си рационализъм” и който смята практическите науки за единствен модел на познание, всичко се превръща в субективно, дори религиозния опит може да бъде видян като „субективен избор”. Съвременният човек изглежда все по-объркан и загрижен за своето бъдеще в търсене на сигурност и сигурни ориентири:


„Човекът от третото хилядолетие, както във всички исторически епохи, има нужда от Бог и Го търси без да съзнава това. Задача на християните, по-специално на свещениците, е да доловят това съкровено желание в човешкото сърце и предложат на всички, чрез средствата и начините, които изисква времето, вечното Божие Слово, което е Христос, Надежда за света”.


В Годината посветена на Св.Павел, Бенедикт ХVІ посочи на семинаристите един изключителен свидетел на вярата и Божието Слово – Апостола на народите:


„Обръщането не премахна доброто и истинското в живота на Св. Павел – изтъкна Папата – а му позволи да тълкува по нов начин мъдростта и истината в закона на пророците и стане способен да диалогира с всички, по примера на Божествения Учител. Скъпи семинаристи, подражавайте на Св.Павел, не се уморявайте да срещате Христос в Божието Слово, в молитвата и медитацията, в литургията и във всяка ваша дейност в ежедневието”.
 







All the contents on this site are copyrighted ©.