2008-11-28 16:12:54

Папският Съвет за Справедливост и мир: нужен е нов международен финансов договор срещу кризата


„За да се посрещне настоящата криза е необходим нов международен финансов договор”. Това се чете в нота на Папския Съвет за Справедливост и мир, одобрена от Държавния ватикански секретариат, по повод Конференцията на ООН, която ще се проведе от 29 ноември до 2 декември в Доха, Катар. „Богатите страни трябва да се открият за по-бедните, само по този начин може да се излезе от кризата, заклещила света”, се казва в документа. ”Трябва да се задейства веригата на взаимния протекционизъм и се засили кооперирането за прозрачността и контрола на финансовата система”.


По-конкретно в документа се посочва, че „политическата съгласуваност между богатите страни не трябва да води към решения, базирани на изключителни договори, а се открие пространство за свободно коопериране”. Папският Съвет подчертава, че на практика световната система се опира на два парадокса: в действителност, „бедните страни финансират богатите, които получават ресурси от изтичането на частни капитали, както и от правителствени решения, заобикалящи официалните резерви под формата на сигурни финансови дейности, разположени в развити финансови пазари или офшорни пазари”. От друга страна, „финансовите емигрантски преводи дават сериозен приток на ресурси, които на макро ниво широко надхвърлят притока на обществена помощ за развитие. Сякаш, че бедните от Юг финансират богатите от Север, докато същите бедни емигрират на Север, за да поддържат своите семейства на Юг”.


Нужни са конкретни действия, продължава ватиканския документ, като основна стъпка в това трябва да бъде внимателното изследване на „скритата, но възлова роля, на офшорната финансова система”, тъй като тези пазари са се превърнали във важно звено в актуалната финансова криза, чрез „изтичането на капитали с гигантски размери, легални финанси, целящи избягване плащането на данъци, като преминават в различни международни търговски дейности, както и пране на пари от нелегална дейност”. Държавите трябва да поемат своята част, чрез прозрачност и правила, посочва Папския Съвет, но също така и гражданите могат да дадат своя принос, посредством „отговорни действия в областта на консумацията и инвестициите”.


Специално внимание документът обръща на африканския континент, призовавайки за прилагане принципите на субсидиарност и солидарност, които са „сърцевината на Социалната доктрина на Католическата църква” и които могат да „вдъхновят истинското развитие под знака на хуманизма”.
All the contents on this site are copyrighted ©.