2008-11-26 18:40:25

Lietuviai maldininkai bendrojoje audiencijoje


Trečiadienio bendrojoje audiencijoje dalyvavo ir nemažas būrys Kauno arkivyskupijos piligrimų, su savo vyskupais ir kunigais kelione į Romą ir malda prie apaštalų kapų užbaigiančių Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų sukakties minėjimą. Bendrojoje audiencijoje dalyvavusius maldininkus Šv. Tėvas pasveikino lietuvių kalba:

Benediktas XVI RealAudioMP3

Nuoširdžiai sveikinu lietuviškai kalbančius piligrimus. Brangieji, dėkoju už Jūsų dalyvavimą ir, pavesdamas Jus ir Jūsų šeimas motiniškai Mergelės Marijos globai, visiems suteikiu savo palaiminimą. Garbė Jėzui Kristui ir Marijai!

* * *

Po audiencijos susitikome su joje dalyvavusiu, drauge su maldininkais į Romą atvykusiu Kauno arkivyskupo pagalbininku vyskupu Jonu Ivanausku: RealAudioMP3
All the contents on this site are copyrighted ©.