2008-11-25 16:46:14

Бенедикт ХVІ: Спешна необходимост от обновен диалог между естетика и етика, красота, истина и добро в името на един "нов християнски хуманизъм"


„Страстно и творческо" участие за изграждането на "нов християнски хуманизъм" в съвременните култури, който ясно и решително да "премине пътя на истинската красота": това е поканата на Бенедикт ХVІ отправена в послание до председателя на Папския съвет за култура, монс.Джанфранко Равази по повод 13-то публично заседание на седемте Папски академии, открито днес във Ватикана. Посланието на Папата бе прочетено от държавния секретар кардинал Тарчизио Бертоне. Събитието, организирано тази година от Папската академия за художествено изкуство и литература, има за тема „Универсалността на красотата: съпоставка между естетика и етика”.

Наложителен е „един обновен диалог между естетика и етика, между красота, истина и доброта” насърчи Папата участниците, като подчерта, че тази нужда се налага не само от „настоящите културни и артистични дебати, но и от всекидневната действителност”. На различни нива, пише Папата, „изпъква драматично разделението, а понякога и контрастът между двете измерения, това на търсенето на красотата, разбирана обаче като външна форма, като привидност за достигане на всяка цена, и това на истината и добротата на делата, които се вършат, за да се достигне определената цел”.

„Едно търсене на красотата, което е чуждо или отдалечено от човешкото търсене на истината и на добротата – констатира Папата – би се превърнало, както за съжаление се случва, в обикновен естетизъм, а особено за по-младите, в един път, който свършва в ефимерното, в баналната и повърхностна привидност или дори в едно бягство към изкуствени райски светове, които маскират и прикриват празнотата и вътрешната несъстоятелност”. Това търсене, „привидно и повърхностно”, допълва Папата, „положително не би имало универсално вдъхновение, а би било неизбежно изцяло субективно, дори индивидуалистично. В такъв случай как да се отговори на това предизвикателство? В посланието, Бенедикт ХVІ подчертава „необходимостта и ангажимента от разширяване на хоризонтите на разума”. В тази перспектива, е насърчението на Папата, „е необходимо завръщане към разбирането и на последната връзка, свързваща търсенето на красотата с търсенето на истината и на добротата”. И предупреждава: „Един разум, който би искал да се освободи от красотата би бил разполовен, както и една красота лишена от разум, би се свел до една празна и илюзорна маска”.

Светият Отец се връща към своето изказване за връзката между красотата и разума по време на срещата с клира от диоцеза на Бресаноне през м.август т.г. „Трябва – е неговото насърчение – да се стремим към един много по-широк разум, в който сърце и разум се срещат, красота и истина се допират”. Красотата на делата, за които се говори в Евангелието, се чете още в посланието, „говорят за една друга красота, истина и доброта, които само в Бог имат своето съвършенство и своя извор”.

„Нашето свидетелство – е призивът на Папата – трябва да се храни от тази красота, нашето известие на Евангелието трябва да бъде разбирано в неговата красота и новост”. Затова, продължава посланието, „е необходимо да умеем да говорим с езика на представите и на символите; нашата всекидневна мисия трябва да стане красноречивата прозрачност на Божията красота и любов, за да достигне ефикасно нашите съвременници, често пъти разсеяни и погълнати от един културен климат не винаги предразположен да приема една красота в пълна хармония с истината и с добротата, но все пак винаги желаещи и с носталгията за една истинска красота, която не е повърхностна и ефимерна”.

От друга страна, пише, на наскоро проведения Синод на епископите също бе подчертано значението „от умението да се чете и разбира красотата в художествените творби”, бе подчертана и „добротата и ефикасността” на пътя на красотата. Този път, пише Папата, „е един от възможните маршрути, може би по-привлекателният и очароващ за разбиране и достигането до Бог”. Насърчава отново да се вземе в ръка, десет години след публикацията му, Писмото до художествените творци на Йоан Павел ІІ. Един текст, който ни кани да се замислим „за интимният и плодотворен диалог между Светото Писание и различните художествени форми”. Едно Писмо, допълва Папата, което насърчава да се обнови размисъла „върху творчеството на художествените дейци и върху плодотворния и проблематичен диалог между тях и християнската вяра, живяна в общността на вярващите”. Накрая, насърчението на Бенедикт ХVІ към академиците и художествените творци да „насърчават удивлението и желанието за красивото, да формират чувствителността на душите и да подхранват желанието за всичко което е автентичен израз на човешкия гений и отражение на божествената Красота”.

В края на посланието Папата отправя думи на похвала към носителя на Премията на Папските академии, отредена тази година за Даниеле Пичини, изследовател на италианската литература. Споменава също Джулио Катели, млад художник и Фондацията за италианско изкуство „Stauros”, отличени с медал.All the contents on this site are copyrighted ©.