2008-11-24 17:06:47

Латинска Америка: VІ-та регионална среща за пасторална дейност в затворите


В столицата на Доминиканската република Санто Доминго бе открита VІ-та латиноамериканска среща за пасторална дейност сред затворниците, в светлината на документа от Апаресида и в перспектива на започналата континентална мисия. Ръководителите на отдела за Справедливост и солидарност при Латиноамериканския епископски съвет, организатор на срещата от дълги години, следят с особено внимание ситуацията в затворите от района. Почти всички от тях са претъпкани и често пъти място на тежки насилия, както свидетелстват неотдавнашните случаи в Мексико и Бразилия. По време на срещата ще бъде разгледан пасторалният профил в светлината на развитието на наказателната регионална мрежа, имайки предвид по-специално мерките приети от правителствата в отговор на съществуващите многобройни проблеми. Някои от изказванията ще бъдат посветени на духовността в затворите, на мисията и методологията на работа на капеланите. Срещата ще завърши с дебати за насилията в затворите и за засилването на религиозния феномен сред затворниците. Според периодични доклади на Между-американската комисия за човешки права на Организацията на американските държави (OSA), затворническото население от района „трябва да бъде считано сред най-уязвимите и беззащитни не само по причина на лишаването от свобода, но преди всичко защото е принудено да живее в най-тежки условия”. Срещата в Санто Доминго ще продължи до 28 ноември.
All the contents on this site are copyrighted ©.