2008-11-22 13:33:24

Папата на верните от Амалфи: "любовта към последните ще бъде критерият за последния съд на Бог"


Нашето лично спасение и това на света зависи от нашето свободно решение да приемем справедливостта и любовта на Бог. Това каза днес Бенедикт ХVІ на 3 хиляди верни от италианския архидиоцез Амалфи, дошли в Рим на поклонничество с реликвите на св.Андрей, съхранявани още от VІ век в криптата на базиликата в града. В навечерието на празника Христос Цар, Светият Отец ги призова да държат погледа си обърнат към Исус, Господар на вселената, наша надежда, Добрият пастир, готов да се погрижи за своите загубени овци.

„Той търси с търпение загубената овца и се грижи за болната. Само в Него можем да намерим този мир, който Той ни придоби с цената на своята кръв, поемайки върху себе си греховете на света”.

Христос е Добрият и милостив Пастир, каза Папата, но също така и справедлив Съдия, който на последния съд ще раздели добрите от лошите. Но решаващ е критерият за този съд:

„Този критерий е любовта, конкретното милосърдие към ближния, по-специално към „малките”, към хората с по-големи трудности: гладни, жадни, странници, голи, болни, затворници. Царят заявява тържествено пред всички, че това което са сторили или не са сторили на тях, те са сторили или не на Него самия. С други думи, Христос се идентифицира със своите „най-малки братя” и крайният съд ще бъде даването сметка за това, което е вече станало през земния живот”.

Това е, което интересува Бог. Него – каза Папата – не го интересува историческата царственост, а иска да царува в сърцата на хората, и от тук в света: Той е цар на цялата вселена, но критичната точка, зоната където неговото царство е в риск, е нашето сърце, защото там Бог се среща с нашата свобода”:

„Ние и само ние можем да му забраним да царува върху нас самите, и следователно можем да поставим пречки за неговата царственост в света: в семейството, в обществото, в историята. Ние мъжете и жените имаме възможността да избираме с кого искаме да се съюзим: дали с Христос и с неговите ангели, или с дявола и с неговите привърженици. От нас зависи дали да практикуваме справедливостта или несправедливостта, дали да прегърнем любовта и прошката или отмъщението и убийствената омраза. От това зависи нашето лично спасение, но и спасението на света”.

Ето защо, Исус – заключи Папата – желае да ни присъедини към своята царственост; ето защо ни кани да сътрудничим за идването на неговото Царство на любов, на правда и на мир”:

„От нас зависи да му отговорим, не с думи, а с дела: избирайки пътя на дейната и щедра любов към ближния, ние Му позволяваме да простре своето господство във времето и в пространството”.


All the contents on this site are copyrighted ©.