2008-11-20 15:56:46

Монс. Милиоре пред ООН: По-лесно е да се намери оръжие, отколкото храна


Драматичните последствия от незаконния трафик на оръжие е призив към международната общност да удвои усилията за създаването на нови механизми за контрол. Мнението е на монс. Челестино Милиоре, апостолически нунций и постоянен представител на Светия Престол в ООН, изказано при дебат в Ню Йорк за запазването на мира и намаляване на въоръжаването. „Липсата на норми и конкретни действия за намаляване на въоръжаването е създало такъв свят в който по-лесно може да се закупи оръжие, отколкото храна и убежище”, ватиканския представител. Той призна, че последната приета резолюция от Общото събрание на световната организация , озаглавена „Към трактат за оръжейния трафик”, представлява стъпка напред, но изисква усилията за това да бъдат удвоени. Монс. Милиоре подчерта, че лесното намиране на оръжие представлява и първата причина заради която „локалното напрежение прераства конфликт или за продължителността на самите конфликти”. Той припомни и разобличителната фраза та африкански делегат, произнесена в седалището на Обединените нации: за всеки африканец има седем незаконни куршума и три готови оръжия. Според ватиканският представител, ако само една част от разходите за въоръжаване, които възлизат на 1 млрд. 300 млн. долара, бъде отделена за социалното, икономическото и духовното развитие, ще се разкрие пътя не само към едно по-добро и по-сигурно бъдеще, но ще се насърчи едно ново отношение към зачитане на живота и хората. Ватиканският постоянен наблюдател стана изразител на гласа на стотици хиляди хора в Демократична Република Конго, които призовават за справедливост, мир, сигурност и възможността да живеят достойно на собствената им територия. В края, монс. Милиоре припомни, че за постигането на по-добри условия за сигурност, трябва да се работи за постигане целите за развитие, сигурност и зачитане на човешките права. За всичко това, подчерта монс.Милире, са нужни са големи усилия, политическа воля, прозрачност и откритост, като се започне от факта, че държавите трябва да спазват подписаните и ратифицирани от тях договори.

All the contents on this site are copyrighted ©.