2008-11-18 17:46:37

Atidarytas naujas Vatikano knygynas


Vatikano Valstybės sekretorius kardinolas Tarcisio Bertone antradienio rytą palaimino naujo Vatikano knygyno patalpas. Knygynas, pavadintas popiežiaus Benedikto XVI vardu, yra ne Vatikane, bet Pijaus XII aikštėje, jau Italijos teritorijoje, prie pat Šv. Petro aikštės. Maldininkų ir turistų gausiai lankomoje vietoje atidarytas naujas knygynas siūlo Vatikano leidyklos knygas – visų pirma oficialius Bažnyčios mokymo tekstus, popiežių dokumentus, taip pat Josepho Ratzingerio knygas, išėjusias prieš jo išrinkimą į Petro sostą. Netrukus čia bus galima įsigyti ir Josepho Ratzinegrio visų raštų tomus, kuriuos pradėjo leisti Vatikano leidykla, bendradarbiaudama su vokiškąja Herderio leidykla. Su šia leidykla Josephas Ratzinegris buvo sudaręs sutartį, kuri ankstesniems jo raštams tebegalioja ir dabar. Tačiau pagal Šv. Sosto taisykles visų popiežiaus raštų autorines teises, taip pat ir tų knygų, kurios buvo publikuotos prieš išrinkimą popiežiumi, saugo Vatikano leidykla. Tad tais atvejais, kai leidžiamos ankstesnės Josepho Ratzingerio knygos, Vatikano leidykla ir Herderio leidykla priverstos bendradarbiauti.

Knygynas taip pat prekiaus Vatikano filatelijos ir numizmatikos produktais. Kaip žinoma, Šv. Sostas turi savo nepriklausomą pašto tarnybą ir leidžia pašto ženklus. Šv. Sostas taip pat, sudaręs finansinę konvenciją su Italija, kala euro monetas su popiežiaus atvaizdu, nors eilinės emisijos yra ribotos ir monetas su popiežiaus atvaizdu kaip mat išgraibsto numizmatikai. Leidžiamos taip pat proginės monetos ir medaliai. Jų, kartu su pašto ženklais, bus galima įsigyti naujame knygyne.

Tose pačiose patalpose veiks taip pat Vatikano dienraščio „L‘Osservatore Romano” fotografijų tarnybos stendas. Jame maldininkai ir turistai galės užsisakyti nuotraukų iš popiežiaus vadovaujamų pamaldų ir audiencijų. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.