2008-11-15 12:55:45

Бенедикт ХVІ: Все по-наложителна е апостолската дейност на католиците миряни в Църквата и в света


Все по-наложителна е апостолската дейност на миряните католици в Църквата и в света: това заяви днес Папа Бенедикт ХVІ пред участниците в пленарното заседание на Папския съвет за миряните, което спря внимание на 20-годишнината от Апостолическото насърчение Christifideles laici на Йоан Павел ІІ, определено като великата харта на католическите миряни в нашето време. За Папата дейността на верните миряни в света и в Църквата е все по-наложително: те са призвани да свидетелстват "красотата на истината и радостта да бъдат християни" в семействата, в работния свят, в обществото и особено сред младежите:

"Всяка среда, обстоятелство и дейност, в които се очаква да може да блесне единството между вяра и живот е поверено на отговорността на верните миряни, движени от желанието да споделят дара от срещата с Христос и увереността за достойнството на човешката личност. От тях се очаква да бъдат свидетели на любовта особено с най-бедните, страдащите и нуждаещите се, както и да поемат всеки християнски ангажимент насочен за изграждането на условия за все по-голяма справедливост и мир в човешкото съжителство, за да отварят нови граници за Евангелието!"

Бенедикт ХVІ иска от Папския съвет за миряните да следва формирането, свидетелството и сътрудничеството на верните в най-различните ситуации:

"Специално искам да подчертая необходимостта и нуждата от евангелско формиране и пасторалната грижа за едно ново поколение католици, ангажирани в политиката, които да бъдат последователни с изповядваната вяра, да имат строг морал, качества за културна оценка, професионална компетентност и желанието да служат за общото благо".

Още веднъж Бенедикт ХVІ подчерта ролята на жените в живота на Църквата и на обществото: "мъжът и жената, равни по достойнство - заяви - са призвани да се обогатяват взаимно в единение и сътрудничество, не само в брака и в семейството, но и в обществото във всички негови измерения":

"От жените християнки се искат съзнание и смелост в изпълнението на взискателни задачи, в които не им липсват наклонност към светостта, прозорливост в разграничаването на културните течения на нашето време и специална любов в грижата за хуманното, което ги характеризира. Никога няма да може достатъчно да се каже колко много Църквата признава, цени и валоризира участието на жените в своята мисия за разпространение на Евангелието".

 
Светият Отец посочи със задоволство нарасналото участие на верните в живота на енориите и диоцезите и насърчи валоризирането на "един нов сезон" за присъединяване на миряните чрез асоциации, църковни движения и нови общности.
All the contents on this site are copyrighted ©.