2008-11-14 17:57:07

Папа Бенедикт пред новоназначения посланик на Република Сан Марино: Необходимо е да се предефинира концепцията за светския характер


Днес е необходимо да се предефинира концепцията за един „здравомислещ светски характер”, за да се подчертае автономността и същевременно общата отговорност на различните компоненти на обществото: това заяви Папа Бенедикт ХVІ приемайки вчера новоназначения посланик на Република Сан Марино при Светия Престол, Санте Кандучи, който му връчи акредитивните си писма.

Бенедикт ХVІ даде висока оценка на малката, но „древна и видна” Република Сан Марино за нейната „своеобразна идентичност”, белязана „в голяма степен от християнската вяра” и от „богатството на ценности”, в които на първите места стои „защитата на семейството, фундаментална клетка на всяка общност”. За Папата „валоризирането” на гръко-римското наследство, „обогатено от срещата с християнството”, представлява една възможност „за приноса в изграждането на Европа като земя на диалога и общ дом от нации с техните специфични културни и религиозни характеристики”. Става въпрос за тази „обща духовна азбука” – продължи Папата – която през вековете направи възможно за европейските народи „да запишат благородни страници на гражданска и религиозна история” и която „представлява едно ценно наследство, което не трябва да се губи”, а да се засилва с помощта на модерните открития на науката, на техниката и на комуникациите, поставени в служба за истинското благо на човека”.

Светият Отец подчерта плодотворното сътрудничество между Църквата и републиката. Действително – отбеляза – „взаимният респект” и „постоянният диалог” са „условията за онзи здрав светски характер, който е неотменим за изграждането на едно общество, където мирно съжителстват различните традиции, култури и религии. Пълното разделяне на обществения живот от всяка ценност на традициите – обясни Папата – би означавало навлизането в един затворен и безизходен път. Ето защо е необходимо да се предефинира смисълът на онзи светски характер, който подчертава истинската разлика и автономията между различните компоненти на обществото, но който съхранява и специфичните компетенции в контекста на общата отговорност. Положително – допълни Папа Бенедикт – този „здрав” светски характер на държавата означава, че всяка земна действителност се крепи съгласно своите норми, които обаче не трябва да пренебрегват фундаменталните етически инстанции, чиято основа стои в самата природа на човека и които именно поради това, водят до Създателя. Когато Католическата Църква посредством своите легитимни пастири, апелира за стойността, която някои фундаментални етически принципи, вкоренени в християнското наследство на Европа, означават за частния живот, а още повече за обществения, тя е движена единствено от желанието да гарантира и насърчава ненакърнимото достойнство на личността и автентичното благо на обществото”.

Накрая Светият Отец припомни „с искрена благодарност” предшественика на новия посланик, проф.Джовани Галаси, „който дълги години по похвален начин изпълняваше ролите на представител на Република Сан Марино и на декан на Дипломатическия корпус акредитиран при Светия Престол.

Новоназначеният посланик Санте Кандучи е роден на 17 юни 1944 г. Женен е и има две деца. Завършил е медицина и хирургия, бил е главен акушер-гинеколог в държавната болница. Заемал е многобройни политически и институционални постове в Република Сан Марино.
All the contents on this site are copyrighted ©.