2008-11-13 17:31:11

ООН: Международна среща на върха за културата на мира


„Религиите, въпреки слабостите и противоречията на своите последователи, са посланици на мира”, но за това „вярващите трябва да бъдат последователни и убедителни в своето свидетелство на вярата”. Това изтъкна кардинал Жан Луи Торан, председател на Папския Съвет за междурелигиозен диалог на международна среща в седалището на ООН, организирана от саудитския крал Абдулах. Срещата се провежда под надслова „Култура на мира” с участието на 70 държавни и правителствени представители на 70 държави. По своята натура, също и ООН трябва да бъде „школа за мир” в която трябва да може да се учи на мислене и действие, зачитайки законните въжделения и интереси на всички, подчерта ватиканския представител. Всички народи имат еднакво достойнство, но „за да нарасне чувството за принадлежност към едно човешко семейство” е нужно да се преодолее „обикновената логика на силата, като средство за постигане на правото”. Кардинал Торан припомни думите на Бенедикт ХVІ за мира, който базата на „общи за всички основни ценности, независимо дали са вярващи или невярващи: сакралността на живота, човешкото достойнство, зачитане свободата на съзнанието и на религията, приемане на различно мнение, правилната употреба на разума, оценяване на демократичния живот и внимание към природните ресурси”. За да се изгради по-сигурен и справедлив свят - завърши кардинал Торан - е необходимо е да се премине „отвъд обикновената толерантност” и „несигурни компромиси”, без отказ от собственото културно и духовно наследство”.
All the contents on this site are copyrighted ©.