2008-11-12 17:57:54

Parengtas Ambraziejaus lekcionarijus


Trečiadienį kardinolas Dionigi Tettamanzi, Milano arkivyskupas, popiežiui Benediktui XVI pristatė atnaujintą ambraziejišką lekcionarijų, kitaip tariant, sekmadieninių šv. Mišių skaitinių knygą. Tai liturginė knyga, kurioje pateikiami sekmadieniais ir šventėmis, ištisų metų šiokiadieniais, šventųjų garbei ir specialiomis progomis laikomose Mišiose skaitomi Šventojo Rašto tekstai tiek iš Naujojo, tiek iš Senojo Testamentų. Kartu su Mišiolu, Mišių skaitinių knyga yra naudojama kiekvienose Mišiose.

Ką reiškia apibūdinimas „ambraziejiškas“? Jis įvardija vieną iš liturginių tradicijų. Geriausiai mums pažįstama katalikiška liturginė tradicija yra vadinama „Romos apeigomis“. Žinome, kad ortodoksai turi kitą liturginę tradiciją. Liturginių tradicijų buvo ir yra daug, kai kurios žinomos jau tik iš dokumentų, o kitos, praėjus šimtmečiams, dar tebėra „gyvos“, nes tebėra bendruomenių, kurios jas naudoja kaip savo kalbą.

Viena iš tokių ir yra Ambraziejaus ritas, nuo amžių naudojamas Milano katalikų Bažnyčioje (Milano arkivyskupijos diecezijose). Jo ištakos siekia šv. Ambraziejaus, IV amžiaus Milano arkivyskupo, vieno iš Bažnyčios Tėvų, laikus. Ambraziejus įtvirtino šį ritą, įvesdamas į jį daug rytų Bažnyčios liturgijos elementų. Manoma, kad jame išsaugoti kai kurie ankstyvosios Bažnyčios Jeruzalėje liturgijos elementai. Žinoma, kaip ir kitos liturginės tradicijos, taip ir Ambraziejaus liturgija patyrė nuolatinį atnaujinimą ir pritaikymą prie bendruomenės, kuri keičiasi ilguose laiko tarpuose. Kaip rašo savo arkivyskupijos tikintiesiems kardinolas Tettamanzi ambraziejišką lekcionarijų pristatančiame laiške, „Bažnyčia Milane nuo pat šv. Ambraziejaus laikų išsaugojo ir nuolatos atnaujino savitą ir originalų būdą švęsti Kristaus gyvenimo slėpinius liturginių metų bėgyje“.

Tame pačiame laiške Milano arkivyskupas pažymi, jog ambraziejiškas ritas yra tarsi tiltas, šiandien siejantis rytų ir vakarų Bažnyčias. Kardinolas Tettamanzi ambraziejiško lekcionarijaus išleidimą palygino su seno ir didingo rūmo atnaujinimu, grąžinant jam ankstesnį spindesį. Keliasdešimt metų Ambraziejaus ritas buvo naudojamas dalinai, kartu su Romos ritu, o dabartinis lekcionarijus leis jį naudoti kiekvieną sekmadienį.

Ambraziejiškas lekcionarijus Milano arkivyskupijoje oficialiai bus pradėtas naudoti nuo lapkričio 15 dienos, šeštadienio, kada pagal Ambraziejaus ritą bus švenčiama pirmojo Advento sekmadienio vigilija Milano arkikatedroje. (rk)All the contents on this site are copyrighted ©.