2008-11-12 17:23:21

Съвета на Европа против забраната за публично излагане на религиозни символи


Несъгласие със забраната да се обличат или излагат на публични места религиозни символи и подкрепа на санцкиите срещу проповядването на омраза и дискриминация са двете основни препоръки, които Съвета на Европа отправи към своите 47 държави членки на базата на присъди, издадени през последните няколко години от Европейския съд за човешки права. „Препоръките” на Съвета на Европа са съдържанието на два наръчника, които днес бяха представени на конференция, посветена на човешките права в различни културни общества. Тяхната цел е да бъдат като „ориентири” за действията на съдебните трибунали и националните законодателства. Първият наръчник, редактиран от проф. Малкъм Евънс, декан във факултета по социални науки в Бристолския университет, засяга излагането на религиозни символи на обществени места. В него се изяснява, че Държавата не може изцяло да забрани на едно лице да носи религиозни дрехи или предмети, а само при определени обстоятелства. Вторият наръчник, редактиран от Ана Вебер, експерт по човешки права, засяга словата базирани на омразата. В него се казва, че някои твърдения, като например предизвикващите към неторелатност или отричащи холокоста, не само не трябва да бъдат публикувани, а дори Държавата е длъжна да санкционира тези които ги изразяват.
All the contents on this site are copyrighted ©.