2008-11-08 11:52:55

Отец Ломбарди: нова крачка в диалога между католици и мюсюлмани


Семинарът между католици-мюсюлмани, който се проведе в Рим на тема „Божията любов, любов към ближния” е крачка напред в диалога между католици и мюсюлмани. Така директорът на Ватиканския пресцентър, отец Федерико Ламбарди коментира първия католическо-мюсюлмански форум, който се проведе от 4 до 6 ноември в Папския Грегориански университет с участиeто на 29 католически и 29 мюсюлмански представители.

*********
"Църквата провежда редовни срещи с различни групи мюсюлмански представители, но тази среща показа възможността да се навлезе по-дълбоко и открито в съществени теми и да се успее да се изрази с по-голяма яснота и лоялност това, което обединява и това, което различава. Общата финална декларация съдържа важни изявления за респекта на личността и за нейния избор по въпроса за съвестта и религията, за равното достойнство на мъжа и жената. А общият ангажимент за един справедлив и мирен свят произтича от общата вяра в създаването на човешката личност от един Бог, който ни обича и който ни зове към любов. Папата окуражава продължаването на този диалог, който бе открит в атмосферата на доверие и за който се надява, че ще се разшири сред все по-широки кръгове в християнския и мюсюлманския свят. Осъждането на драматичните ситуации от едната и от другата страна: като заплахите и изселването на християните от Близкия Изток или неотдавнашните убийства на мюсюлмани в Босна, лесните идентификации сред отговорността на лица или държави и вярата, която казват че изповядват, правят диалога комплексен и труден, но не трябва да го забраняват и спират. Бенедикт ХVІ заключава призовавайки да се обединят усилията с цел преодоляването на всяко неразбирателство, за преодоляване на предубежденията и за коригиране на изкривената представа за другия. Пътят остава дълъг, но тази стъпка бе направена в правилната посока".
All the contents on this site are copyrighted ©.