2008-11-07 17:19:19

Рим: Заключителна декларация на първия католическо-ислямския форум: Зачитане на човешкото достойнство и малцинствата


Ценността на човешкия живот, полагане усилия срещу тероризма и респект към малцинствата са основните теми в заключителната декларация от католическо-ислямския форум провел се в Папския Грегориански университет в Рим. Декларацията се опира на неотменимия принцип „Бог е любов”. За християни и мюсюлмани Бог е „извор и пример за Божията любов и любовта към ближния”. Този принцип насочва и към диалога между двете религии. Истинската любов към ближния съдържа „зачитане на човека и свободата на съзнанието и неговия свободен избор на религия”. Също така „правото на индивиди и общности да практикуват тяхната религия на частни и обществени места. Религиозните малцинства имат правото да бъдат зачитани със своите личности и свещени символи, които не трябва по никакъв начин и форма да бъдат осмивани или поругавани. Никоя религия не трябва да бъда изолирана от обществото, се чете в документа, защото всички могат да допринасят за общото благо. Декларацията потвърждава, че човешкия живот е „скъпоценен дар от Бога за всеки човек” и трябва да бъде винаги защитаван. „Католици и мюсюлмани са призвани да бъдат средства за любов и хармония между вярващите и за цялото човечество, отхвърляйки всяка форма на подтисничество, насилие и терористични действия, особено онези извършени в името на религията”.

All the contents on this site are copyrighted ©.