2008-11-06 15:59:30

Бенедикт ХVІ: Християни и мюсюлмани трябва да работят заедно за преодоляване на неразбирателствата и за изграждането на мирно бъдеще, зачитайки човешките права


Християни и мюсюлмани „трябва да работят заедно да насърчаване на искрения респект на човешкото достойнство и основни права, дори ако антропологическите и теологически виждания показват това по различен начин”: това заяви Папа Бенедикт ХVІ пред участниците в първия католическо-мюсюлмански Семинар, организиран от Папския Съвет за междурелигиозен диалог. Има широко поле, подчерта Папата, в което християни и мюсюлмани могат да действат в съгласие, тъй като защитата и насърчаването на моралните ценности са част от общото им наследство:


Only by starting with the recognition…
„Само признаването централното място на човека с неговото достойнство и живот, който е дар Божи и свещен за християни и мюсюлмани – подчерта Папата – може да бъде база и общ терен за изграждането на един по-братски свят”. Такъв свят, в който „съпоставянето и различията се посрещат по мирен начин, а разрушителната власт на идеологиите бива неутрализирана”:


My hope, once again, is that these fundamental…
„Още веднъж изразявам надеждата, че основните човешки права ще бъдат защитавани от всеки и на всяко място”, изтъкна Папата. Политическите и религиозни водачи имат „дълга да гарантират свободното упражняване на тези права в пълен респект със свободата на съзнанието и религията на всеки един човек”. Бенедикт ХVІ нарече дискриминацията, преследванията и насилието над религиозни представители „неприемливи и неоправдани действия”. Още по-тежко и осъдително е когато всичко това бива извършвано в името на Бог. Оттук и апела на Папата:


God’s name can only be a name of peace…
„Божието име може да бъде само мира и братството, справедливостта и любовта. Ние сме призвани да покажем с нашите думи и най-вече с нашите дела, че посланието на нашите религии е за хармония и взаимно разбирателство”. Това е „съществена задача”, допълни Папата, защото в противен случай „ще отслабим доверието и ефективността не само на диалога между католици и мюсюлмани, но и на самите религии”.


Let us resolve to overcome past prejudices…
„Нека работим за преодоляване на предразсъдъците от миналото и коригираме често изкривения образ на едни и на други, което и днес създава много трудности в нашите отношения. Нека работим за възпитанието на всички, специално на младите, за изграждането на общо бъдеще”. „Всички трябва да демонстрираме, чрез взаимен респект и солидарност, че сме членове на едно и също семейство, създадено от Бог”.
All the contents on this site are copyrighted ©.