2008-11-06 16:02:11

Папата към новоназначения египетски посланик към Светия Престол: религиите са фактор за мира в трудната международна обстановка


Религиите не трябва да бъдат използвани за насилия, а да бъдат фактори на мира особено в онези райони по света, където поради културни и религиозни различия, мирът може да съществува само в обстановката на взаимния респект. С тази мисъл Бенедикт ХVІ прие днес на аудиенция новоназначения посланик на Египет при Светия Престол, г-жа Али Хамада Мекхемар. Светият Отец говори за ситуациите на насилие, разтърсващи Близкия Изток, Африка и Азия, като призова международната общност да работи за насърчаване на помирението.

Твърде ясна е позицията на Бенедикт ХVІ за ролята на Египет, но и на Светия Престол във връзка с международната обстановка. „Египет – припомни Папата – бе вече на предни линии в търсенето на мостове между народите и религиите. Тези връзки се базират на дълбокия взаимен респект на идентичностите, но преди всичко на истинското желание за насърчаване на единението и на мира, както вътре в националните граници, така и на международен план, и да развиват диалога и сътрудничеството между членовете на различните култури и религии”.

Именно това междурелигиозно сътрудничество, продължи Папата пред египетската посланичка, е един ключов аспект за контрастиране на насилието в много части на Африка и Азия, особено в Близкия Изток и за търсенето на „справедливи решения, зачитащи държави и отделни лица”. В тази рамка, подчерта Бенедикт ХVІ, „религиите могат и трябва да бъдат фактори на мира. За съжаление те могат да бъдат зле разбирани и използвани за раздухването на насилие или смърт. Респектът към чувствителността и историята на всяка страна или човешка и религиозна общност, честите консултации и многостранните срещи, но най-вече истинското желание за търсене на мира ще насърчат – изрази убеждението си Папата – помирението сред народите и мирното съжителство между всички”.

Бенедикт ХVІ се спря и на връзките с Исляма. Един път, каза, „вече е извървян, а друг остава да бъде изминат”. В този смисъл, „жест на внимание и респект би могъл да бъде – каза Папата – ако на многобройните туристи християни в Египет, бъде дадена възможността да се молят на Бог достойно в съответни култови места”. Това, заключи, би бил един „добър знак” за факта, че Египет желае да насърчи „приятелството и братските връзки между религиите и народите, в пълно съгласие със своята древна и благородна традиция”.
All the contents on this site are copyrighted ©.